*
Društvo arhitekata Beograda - Konkurs za Prirodnjački muzej u Beogradu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Konkurs za Prirodnjački muzej u Beogradu

 

Raspisivač /Naručilac/ konkursa

Prirodnjački muzej u Beogradu,https://nhmbeo.rs/   

Sprovodilac konkursa

Društvo arhitekata Beograda,www.dab.rs

Raspisuju otvoreni, jednostepeni, anonimniurbanističko-arhitektonski konkurs za područje „Parka prijateljstva'' - UŠĆE, GO Novi Beograd i Zemun i idejno rešenje PRIRODNJAČKOG MUZEJA u Beogradu

Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja      14.11.2023.

Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 31.01.2024.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 20.03.2024. godine do 15:00 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa 19.04.2024 . godine do 23:59 časova (GMT +1).

Sastav žirija:

Predsednik žirija:

-           prof. Ivan Rašković , arhitekta

Članovi žirija:

-           Zoran Vapa, dipl.inž.građ., posebni savetnik ministra kulture

-           Danijela Vanušić, master istor.umetn., v.d. pomoćnika ministra kulture

-           Slavko Spasić, viši kustos, direktor Prirodnjačkog muzeja

(zamenik člana žirija: dr Boris Ivančević, muzejski savetnik, Prirodnjački muzej)

-           Marko Stojčić, arhitekta, Glavni gradski urbanista

-           Milka Gnjato, arhitekta

-           docent dr Milena Kordić, arhitekta

Konsultant :

-           dr Marija Lalošević, arhitekta, Urbanistički zavod Beograda

Izvestioci:

-           Tamara Petrović Komlenić, arhitekta

-           dr Jelena Bogosavljević, arhitekta, asistent  Arhitektonskog fakulteta  u Beogradu

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od neto  4.975.000,00 dinara  i dodeliće se prema sledećoj raspodeli:

Prva nagrada -         neto 2.500.000,00

Druga nagrada -      neto 1.250.000,00

Treća nagrada -       neto    625.000,00 

Dva otkupa od po- neto   300.000,00

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Jezik konkursa je srpski jezik.

Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku:  https://prirodnjackimuzej.konkurs.rs/rs/

animacija za mejl potpis 400

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina