*
Društvo arhitekata Beograda - Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica –u Baru, Crna Gora

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica –u Baru, Crna Gora

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, raspisalo je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru, na urbanističkim parcelama br. 60 i 61, na dijelu katastarske parcele 4670/1 KO Novi Bar, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica-Bjeliši“.

Konkurs je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.

Konkursni fond iznosi 38.000 eura, od čega Nagradni fond iznosi bruto 26.000 eura.

Konkurs je otvoren do 12. januara 2022. godine. Svi zainteresovani učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom, zaključno sa 26. novembrom 2021. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objedinjeni i objavljeni na internet stranici Ministarstva, a najkasnije do 3. decembra 2021.godine. Svi učesnici biće obaviješteni o odluci Žirija do 1. februara 2022. godine.

Svi uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje konkursnih radova definisani su Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom, a koji predstavljaju sastavni dio konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti elektronski, sa zvanične internet stranice Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – https://www.gov.me/clanak/medunarodni-konkurs-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-vrtica-i-jaslica-centralnog-objekta-za-potrebe-jpu-vukosava-ivanovic-masanovic-u-baru

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina