*
Društvo arhitekata Beograda - Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941.

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941.

Fondacija Milan Zloković
u saradnji sa
Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
i Ustanovom kulture Parobrod

povodom obeležavanja jubileja 125 godina od rođenja arhitekte Zlokovića 
organizuje izložbu

Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941.

MZ

Na izložbi će biti predstavljen izbor fotografija arhitektonskih ostvarenja u Beogradu koje je arhitekt Milan Zloković (1898–1965) snimio u vreme njihovog nastanka, nastupivši u ulozi fotografa koji postupkom fotografskog snimanja proširuje interpretativna i estetska tumačenja arhitektonskog diskursa.

Privrženik fotografije i fotografske tehnike, savremenog medijuma koji su svesrdno prihvatili arhitekti modernisti, Zloković je još od svojih prvih realizacija u Beogradu fotografski beležio, i tako trajno dokumentovao, nastanak i izvorni izgled vlastitih dela koja pripadaju korpusu beogradske međuratne arhitekture i istaknutim ostvarenjima srpskog međuratnog modernizma.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina