Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Nagrada za arhitekturu Đorđe Tabaković 2018: Milenija i Darko Marušić

Pozivamo vas na izložbu dobitnika Nagrade za arhitekturu Đorđe Tabaković za 2018. godinu,  arhitekata i bračnog para Milenija i Darko Marušić. Izložba će biti otvorena u subotu, 15. decembra 2018. godine u 18 časova u galeriji „Macut“ na Spensu u Novom Sadu.

Trajanje izložbe: 15-22. decembar 2018.
Kustos izložbe: Milenija Marušić
Postavka izložbe: Milenija Marušić
Organizator: DANS - Društvo arhitekata Novog Sada
Pokrovitelji: Grad Novi Sad - Gradska uprava za kulturu, Inženjerska komora Srbije

Nagradu za arhitekturu Đorđe Tabaković od 1995. godine dodeljuje Društvo arhitekata Novog Sada svojim članovima kao vrhunsko priznanje za ostvarena arhitektonska dela i celokupnu stvaralačku karijeru.

Izuzetan stvaralački opus arhitekata Milenije i Darka Marušića u okvirima srpske arhitekture može se najbolje sagledati upravo u Novom Sadu kroz realizaciju stambeno-poslovnog objekta na Bulevaru oslobođenja 63-67 (1998.) i objekta Metals banke u Stražilovskoj ulici 2 (2007.). U oba slučaja radi se o urbanistički i arhitektonski vrlo složenim i izazovnim zadacima na koje je dat najbolji odgovor uz poštovanje okruženja, specifičnosti lokacije i "duha mesta", stvarajući nove vrednosti grada.

Milenija Marušić (Valjevo 1941.) je završila gimnaziju u Valjevu i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. Bila je vodeći projektant i stručni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, kao i Član Akademije arhitekture Srbije. Redovan je član i Arhitektonske sekcije ULUPUDS-a, delegat Skupštine Inženjerske komore u dva mandata.

Darko Marušić (Omiš 1940. - Beograd 2017.) je po završetku gimnazije u Nišu upisao i završio Arhitektonski fakultet u Beogradu. Postaje redovni profesor na beogradskom Arhitektonskom fakultetu i povremeno je bio angažovan u nastavi na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Nišu. Takođe je bio član Akademije arhitekture Srbije, Slikarsko-grafičkog kolektiva ULUPUDS-a, član Upravnog odbora DAB-a u više mandata. Bio je član autorskog tima projekta BINA i član saveta Istraživačke stanice Petnica.

mdm-1024x343

5-Metals-banka-Novi-Sad-2007-1620x1075

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina