*
Društvo arhitekata Beograda - Međunarodni konkurs za KONGRESNI CENTAR u Trebinju

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Međunarodni konkurs za KONGRESNI CENTAR u Trebinju

Raspisivač /Naručilac/ konkursa

Mješoviti Holding - "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Raspisuje: otvoreni međunarodni, jednostepeni,projektni, anonimni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja KONGRESNOG CENTRA U TREBINjU 

Konkursni rokovi:

•             Početak konkursnog roka: 24.11.2023. godine

•             Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije sa linka je 01. 02. 2024.godine

•             Rok za postavljanje pitanja je do 15. 02. 2024.godine

•             Krajnji rok za podnošenje  konkursnih radova  je : 07. mart 2024.godine do 23:59 časova (GMT +1).

•             Zapečaćena koverta  se šalje poštom, i mora stići do 07. marta 2024.  do 12 časova na  adresu: MHERS MP a. D. Trebinje, Stepe Stepanovića BB 89101 Trebinje BiH

•             Objava rezultata konkursa je do 90 dana od momenta isteka roka za predaju konkursnih radova

 

 

Raspisivač planira dodeliti tri nagrade u neto iznosu i to:

 

PRVA NAGRADA              50.000,00 KM

DRUGA NAGRADA          20.000,00 KM

TREĆA NAGRADA            10.000,00 KM

 

Konkursna komisija ima pravo da nenovčanim priznanjem pohvali jedan ili više radova.

Članovi komisije :

1. mr Luka Petrović– v.d. Generalnog direktora MH Elektroprivrede RS- predsednik

2.  prof. dr. Vladan Đokić, dipl. inž. arh. - Rektor Univerziteta u Beogradu, zamenik predsednika

3.  prof. dr. Vladimir Lojanica, dipl. inž. arh. – Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član

4.  prof. dr Saša Čvoro, dipl. inž. arh. - Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci,  član

5.  prof. dr Svetlana Perović, dipl. inž. arh.- Dekanka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, član

6. dr Dragan Šiniković, dipl. inž. arh.,  član

7. prof. dr. Mijomir Mijić, dipl. inž. el., član

8.  Radojka Nožica, dipl. inž.arh., član

zamenski članovi :

9. Danilo Ilić, dipl. inž. građ.

10. prof. Ivan Rašković, dipl. inž. arh.

 

Jezik konkursa je srpski i engleski jezik.

 

Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku :  https://ers.ba/konkurs/

СРПСКИ - informacija o konkursu - Kongresni centar Trebinje.pdf

ENGLISH - informacija o konkursu - Kongresni centar Trebinje.pdf

 

City of Trebinje - within RS in Bosnia and Herzegovina

položaj grada Trebinja u BiH

The city of Trebinje in Europe

 položaj grada Trebinja u Evropi

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina