Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Министарство грађевинарства – анкета за архитекте и архитектонске бирое у циљу израде Националне архитектонске стратегије

Поштовани,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је започело активности на изради Националне архитектонске стратегије у Републици Србији до 2035. године на основу Закључка Владе од 25. фебруара 2021. године којим су утврђене Основе за израду овог стратешког докуемнта.

Национална архитектонска стратегија, као документ јавних политика, има за циљ да кроз утврђене циљеве и мере подстакне унапређење архитектонске професије и делатности, допринесе одрживом развоју архитектуре и унапређењу грађене средине, те подизању свести о значају архитектуре за живот појединца и заједнице.

Стога је Министарство, ради прикупљања релевантних података како би се што објективније сагледало стање у архитектонској професији и делатности, припремило две анкете:

-          [Анкета 1] за архитекте који обављају послове из делокруга архитектуре, без обзира да ли поседују лиценцу/-е или не,

-          [Анкета 2] за архитектонске бирое, регистровани у форми предузетничке радње, привредног друштва, јавног предузећа, дирекције, завода или научне установе.

Анкете су делом припремљене у складу са методологијом прикупљања података о архитектонској професији и делатности коју користи Савет архитеката Европе (Architects' Council of Europe).

Молимо Вас да издвојите неколико минута Вашег времена и попуните анкету/е које се налазе на линковима у наставку.

Анкету 1 попуњавају физичка лица – архитекти, а уколико исто лице има предузетничку радњу или је заступник привредног друштва, јавног предузећа, дирекције, завода или научне установе, регистроване за обављање послова из делокруга архитектонске делатности, попуњава и Анкету 2 – за архитектонске бирое*.

Анкета 1 – за архитекте: https://forms.gle/ZnJNwnbo3QHSknC56

Анкета 2 – за архитектонске бирое: https://forms.gle/1NkdeUHGz651XkWNA

* Молимо власнике/заступнике бироа да анкету Анкету 1 (за архитекте) проследе и својим запосленим архитектима који још увек немају лиценцу а раде на пословима из делокруга архитектонске делатности.

Ваши одговори ће допринети свеобухватнијој анализи стањаархитектонске професије и делетности и документационој основи будућеНационалне архитектонске стратегије.

С поштовањем,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Одсек за архитектонску политику

IMG 4466

IMG 3207

Фотографије: арх. Бранислав Обрадовић

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina