Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Регистар модерне архитектуре и урбанизма у Србији 1945-1990

Do.co.mo.mo. Србија са задовољством представља Регистар модерне архитектуре и урбанизма у Србији 1945-1990, публикацију (https://drive.google.com/file/d/1XYvmCr2DXmaeh08Aq0wEcmaLB-JwDmCg/viewи јавно доступну базу података (http://www.docomomo-serbia.org/registar/) који су настали у оквиру редовних активности Do.co.mo.mo. Србија. Регистар је део ширег истраживачког подухвата, који има за циљ да препозна и мапира објекте и целине које су од кључног значаја за историју модерне архитектуре Србије. Регистар је својеврсни документ рекогностификације наслеђа модернизма у Србији, а објекти и целине који се налазе у Регистру су евидентирани због својих архитектонских, урбанистичких, техничко-технолошких или канонских вредности због којих су препознати као важни за историју модерне архитектуре Србије. Регистром модерне архитектуре и урбанизма у Србији 1945-1990  тренутно је обухваћено 223 објеката и целина послератне архитектонске продукције у земљи, који су разврстани у осамнаест типологија, препознатих и дефинисаних према Do.co.mo.mo. методологији.

PDF-REGISTAR MODERNE ARHITEKTURE I URBANIZMA U SRBIJI 1945-1990 s.pdf

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina