*
Društvo arhitekata Beograda - Rezultati drugog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Rezultati drugog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča

Rezultati drugog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča :

 

Prva nagrada je dodeljena autorskoj  šifri 25917 - radnoj šifri 10/II

Autori: „LAMB & POWDER STUDIO“ d.o.o.

Direktor - Ksenija Pantović, dipl. inž. arh.

Vlasnik i osnivač - Jasna Kavran, dipl. inž. arh.

Odgovorni projektant i nosilac licence - Nina Aleksić Antonioli, dipl. inž. arh.

Stručni saradnik i nosilac licence za energetsku efikasnost - Martin Elezović, dipl. maš. inž.

Ostali saradnici za energetsku efikasnost (NAlatrium): Višnja Đukić, dipl. inž. arh., Sanja Alorić, dipl. inž. arh.

Stručni saradnik na projektu tehnologije kuhinje - Vesna Savić, dipl. inž. arh.

Odgovorni projektant mašinskih instalacija: Branislav Đokić, dipl. maš. inž., Milan Đokić, maš.teh. - saradnik

Predmer i predračun - Drena Sovilj, dipl. inž. arh.

Saradnik- tehnička podrška - Marko Karović, mast. inž. arh.

Konsultant za spoljašnje uređenje - Mila Madžarević, mast. inž. arh.

 

Druga nagrada je dodeljena autorskoj šifri  73215 - radnoj šifri  05/II

Autori: Borislav Petrović, dia., Ivan Rašković, dia., Nada Jelić, dia.,

Sa: Milica Sekulić, dia., Predrag Živković, dia., Boris Petrović, dia., Dragana Dobrisavljević, ia

Tehnologija kuhinje - Vesna Savić, dia

Termotehničke instalacije: Miloš Bijeljić, dim., Svetlana Vlajić Žakula, dim., Božidar Šćepanović, dim., Steva Petrović, dim

Elaborat energetske efikasnosti - Đorđe Jevtović, dim.

Treća nagrada je dodeljena autorskoj šifra 71353 - radnoj  šifri 02/II

Autor rešenja - Zoran Dmitrović, M.Arh

Projektantski tim: Nenad Blagojević, M.Arh., Marija Radojlović, M.Arh., Marija Bjelić, M.Arh., Katarina Potparević, M.Arh., Natalija Živulović, M.Arh., Sandra Skenderija, M.Arh.

Tehnologija kuhinje - Jasna Ličina Bošković, dipl.inž.arh., „ARHI TAB“ Beograd

Projekat energetske efikasnosti: Aleksandar Živković, dipl. inž., Irina Andrić, dipl. inž., „Aerprojekt“d.o.o. Beograd

Otkup je dodeljen autorskoj šifri  41180 - radnoj šifri 01/II

Autori: Jagoda Šarić, d.i.a., Kooperativa Studio, Marija Šarić, d.i.a., Mladen Milić, d.i.a., Jasmina Živanov, d.i.a., Svetlana Vujović, diplomirani mašinski inženjer.

Otkup je dodeljen autorskoj  šifri  13181 - radnoj šifri 09/II

Autori: Ljubica Dašić, d.i.a., Mirko Milanović, Fedor Jurić

Obaveštenje o rezultatima drugog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina