*
Društvo arhitekata Beograda - Svečana dodela Nagrade Ranko Radović

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović održana je u ponedeljak, 21. decembra 2015. godine u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca.

 

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu doneo je Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu dodeli:

prof. dr Ljilјani Blagojević, d.i.a. za monografiju Itinereri: Moderna i Mediteran – Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića, Službeni glasnik, Beograd, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2015.

 

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo doneo je Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli:

Jovanu Mitroviću, d.i.a. za Fiskulturnu salu Prve osnovne škole u Obrenovcu, Srbija, 2015.

 

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije dodeli:

prof. dr Darku Rebi, d.i.a. za serijal emisija Život po meri, Radio Televizija Vojvodine, januar - jun 2015. 

 

Na dan dodele Nagrade u Muzičkoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca otvorena je izložba na kojoj su prezentovani svi učesnici konkursa.

 

Izložba će trajati do 25. decembra 2015. godine.

 

Tokom aprila (maja) 2016. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 
 

U prilogu:

Informacija za medije
Logotip Nagrade Ranko Radović

Fotografije nagrađenih radova

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina