*
Društvo arhitekata Beograda - Uređenje centralne zone Vranja

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Uređenje centralne zone Vranja

Grad Vranje, JP Direkcija za izgradnju grada Vranja i Društvo Vranjskih Arhitekata

Objavljuju rezultate konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje

UREĐENJA CENTRALNE ZONE VRANJA

 

PRVA NAGRADA

u iznosu od 400.000,00 dinаrа dodeljenа je rаdu sа аutorskom   šifrom 353535 – rаdnа šifrа 04

Autori : Bojаn Stojаnović, dipl.inž.аrh. i Mаrjаn Petrović, dipl.inž.аrh.

 

DRUGA NAGRADA

u iznosu od 200.000,00 dinаrа dodeljenа je rаdu sа аutorskom šifrom 33888 – rаdnа šifrа 26

Autori:

Doc mr. Aleksаndrа Đukić i Miloš Rаdoičić, dipl.inž.аrh.

 

TREĆA NAGRADA

u iznosu od 100.000,00 dinаrа dodeljenа je rаdu sа аutorskom šifrom 09145 – rаdnа šifrа 21

Autori : Milаn Jаnković, dipl.inž. аrh., Dimitrije Miletić, dipl.inž. аrh., Gorаn Mаksić dipl.inž.аrh. i Petаr Tufegdžić, dpl.inž. аrh.

 

Dvа jednаkovrednа OTKUPA u iznosu od po 50.000,00 dinаrа dodeljenа su  :

 

Rаdu sа аutorskom šifrom LP1608 – rаdnа šifrа 11

Autor: Slobodаn Petrović, dipl.ing.аrh. i Jelenа DŽipković, dipl.prost.plаn.

 

Rаdu sа аutorskom šifrom 3201177 – rаdnа šifrа 25

Autori : Jovаnа Mihаjlović, dipl.inž. pejz.аrh.,  Drаgаnа Romić, dipl.inž. pejz.аrh., Rаdmilа Mirčetić dipl.ing.pejz.аrh., Mаrijа Mitrović, dipl.ing.pejz.аrh.. Reljа Sretenović dipl.ing.аrh., Milicа Anđelković, dipl.ing.аrh., Milаn Bojаnić, dipl.ing.аrh., Sаšа Rаtković, dipl.ing.аrh.

 

U Vrаnju, 23.12.2010.

IZLOŽBA ĆE BITI OTVORENA ZA VREME VRANJSKOG ARHIENALA FEBRUARA 2011.GODINE

RASPISIVAČ KONKURSA

JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA VRANJA

I Društvo VRANJSKIH аrhitekаtа

 


 

Grad Vranje, JP Direkcija za izgradnju grada Vranja i Društvo Vranjskih Arhitekata

raspisuju javni, anonimni i  jednostepeni konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko 

UREĐENjA CENTRALNE ZONE VRANjA

 

Predmet konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja Parternog uređenja centralne pešačke zone glavne ulice (od raskrsnice sa Beogradskom ulicom i Ul. Ivana Milutinovića sa jugžne strane, do raskrsnice sa Ul. Cara Dušana i Ul. Narodnog Heroja sa severne strane), i Poslovno-uslužni centar (oivičen ulicama K. S. Prvovenčanog, Kneza Miloša i Partizanske). Po zadatku konkurs je urbanističko-arhitektonski.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica stručna za ovu vrstu posla.

Konkurs počinje da teče danom objavljivanja u dnevnoj štampi, a završava se predajom radova 15.12.2010. godine.

 

Žiri konkursa:

Raspisivač konkursa imenovao je žiri u sastavu:

Predsednik: doc. dr Aleksandar Keković, arh, Predsednik

Članovi: prof.dr. Miodrag Ralević, arh., Zamenik predsednika

doc. dr Čedomir Vasić, arh.

Većija Kostić, arh.

Živojin Bata Kara Pešić, arh.

Zamenici članova žirija i izvestioc: Slađana Popović, arh.

Sekretar konkursa: Nenad Stojković, arh

 

Nagrade (u bruto neto iznosu):

I    nagrada  400.000,00 dinara

II   nagrada  200.000,00 dinara

III  nagrada  100.000,00 dinara i

otkupi za 2 učesnika u iznosu od (50.000,00) 100.000,00 dinara

 

Konkursni elaborat, uz uplatu kotizacije od 1.500,00 dinara, se podiže ili pismeno naručuje do 20.09.2010. godine od Društva Vranjskih arhitekata (Direkcije za izgradnju grada Vranja), Ul. Ivo Lola Ribara br. 1, 17501 Vranje. Uplata se vrši na žiro-račun Društva Vranjskih arhitekata, br. 290-16618-50, uz naznaku: "Uplata za konkursni elaboeat za uređenje centralne zone Vranja ". Za studente konkursni elaborat je besplatan, samo treba dati na uvid indeks ili poslati fotokopiju indeksa na faks 017/404-061

 

Za sve dodatne informacije obratiti se sekretaru konkursa Nenadu Stojkoviću na telefon 063/487-941.

U Vranju, septembar 2010. godine

RASPISIVAČ KONKURSA

JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA VRANjA I

DRUŠTVO VRANJSKIH ARHITEKATA

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina