*
Društvo arhitekata Beograda - Centar za promociju Nauke u bloku 39

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Centar za promociju Nauke u bloku 39

Rezlutati internacionalnog anonimnog urbanističko arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja Centra za promociju Nauke u Bloku 39.

 

1. Prize:

 

Working code: 103

Identification code:  110106AA

Authors and co-authors:

Wolfgang Tschapeller

ZTGMBH Architekten

Wien, Oesterreich

 

2. Prize:

 

Working code: 197

Identification code:  120110SF

Authors and co-authors:

Sou Fujimoto Architects

Tokyo, Japan

Consultant/engineer:

Ove Arup Japan Pty. Ltd.

Tokyo, Japan

 

3. Prize:

 

Working code: 94

Identification code: 732435PA

Authors and co – authors:

ARCVS

Belgrade, Serbia

Branislav Redžić, MArch

Dragan Ivanović, MArch

Zoran Milovanović, MArch

Zoran Đorović, MArch

Vesna Milojević, MArch

Boris Husanović, MArch

Marko Todorović, MArch

Predrag Stefanović, MArch

Consultant for structural design:

Sreto Kuzmanović, civil engineer

Consultant for traffic desig:

Slaviša Milosavljević, traffic engineer

 

Honorable mentions (with awards):

The jury has unanimously decided to assign three instead of two honorable mentions, 

each one with prize of  4. 000,00 Euros.

 

Working code: 10

Identification code: 050304MS

Authors and co – authors:

PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS, S.L.P

Madrid, Spain

Eduardo Pesquera Gonzalez

Jesus Ulargui Agurruza

Collaborators:

Jorge Sanchez Limon

Judith Sastre Arce

Javier Mosquera Gonzalez

Ignacio Espigares Enriquez

Eva Castano Franco

 

Working code: 84

Identification code: 180302PA

Authors and co – authors:

Vladimir Lojanica, D.Eng.Arch, Associate Professor

Belgrade, Serbia

Associate Designers:

Sonja Pešterac, D.Eng.Arch.

Marija Ćorluka – Mijović, D.Eng.Arch.

Vladimir Cvejić, D.Eng.Arch.

Collaborators:

Marija Konstandinidis,M.Arch.

Nikola Ilić,M.Arch.

 

Working code: 145

Identification code: CL715422

Authors and co – authors:

Durig AG

Jean – Pierre Durig

Zurich, Switzerland

Jean – Pierre Durig

Gian Paolo Ermolli

Jonas Fritschi

Jan Heider

Flurina Hilpertshauser

Roland Deiner (Caretta Weidmann)

 

Honorable mentions:

 

Working code 40

Identification code: 112358XX

Authors and co – authors:

Metrogramma B&F - Arch. Alberto Francini, team leader and author - Milan, Italy

Stand By - Arch. Marijana Radović, co-author - Belgrade, Serbia

Buro Happold Ltd - Ing.Gianmichele Melis, co-author - London, Great Britain

MIC - Mobility in Chain - Ing. Federico Parolotto, co-author - Milan, Italy

 

Working code: 42

Identification code: 460288NN

Authors and co – authors:

Stefan Rutzinger, Kristina Schinegger, Gunther Weber, Martin Oberascher, Sophie Luger, Johan Tali, Cecilia Sannella, Kathi Doerfler – Wien, Oesterreich

 

Working code: 46

Identification code: 728989AF

Authors and co – authors:

Arkepolis architects – Paris, France

Joe Kamar, Nataša Urošević

 

Working code: 66

Identification code: 182710-UB

Authors and co – authors:

LAN ARCHITECTURE – Architects – Paris, France

Benoit Jallon, Umberto Napolitano

 

Working code: 96

Identification code: 100756NT

Authors and co – authors:

A69 – architects Ltd. – Czech Republic

Boris Redčenkov, Prokop Tomašek, Jaroslav Wertig, Dragan Bekic, Michal Nohejl

 

Working code: 160

Identification code: 483006SS

Authors and co – authors:

Jaime Parramon Alagarda – Barcelona, Spain

 

RADOVE MOŽETE DETALJNIJE PREGLEDATI NA ZVANIČNOM SAJTU KONKURSA 

 

 


 

Katalog prispelih radova


Društvo Arhitekata Beograda vas obaveštava da je objavljen katalog radova prispelih na međunarodni konkurs za zgradu centra za promociju nauke u bloku 39 na Novom Beogradu.

Katalog možete pogledati na sajtu konkursa u delu koji je određen za prezentaciju radova.

 

 


 

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

u saradnji sa

UIA – Međunarodnom Unijom Arhitekata

Savezom Arhitekata Srbije I Društvom arhitekata Beograda

Raspisuje otvoreni međunarodni, anonimni, jednostepeni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje  za novi objekat

 

CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE u BLOKU 39 na Novom Beogradu, Republika SRBIJA i idejni planski razvoj za Kampus nauke i umetnosti u  BLOKU 39

 

Konkurs se raspisuje u skladu sa Revidiranim preporukama za međunarodne arhitektonske i urbanističke konkurse UNESCO-a, u saradnji sa UIA. Za pitanja koja nisu direktno obuhvaćena Propozicijama konkursa, naručilac konkursa i žiri se upućuju na UIA Priručnik (www.uia-architectes.org).

 

Jezik konkursa je engleski.

 

Cilj konkursa  je da na osnovu upoređivanja dostavljenih projekata izabere najbolji projekat za izgradnju Centra za promociju nauke, koji zadovoljava zahteve naručioca konkursa u skladu sa utvrđenim uslovima, Programom i relevantnom dokumentacijom, istovremeno ukazujući na razvojne urbanističke mogućnosti Kampusa nauke i umetnosti.

 

Pravo učešća na konkursu imaju Arhitekti (timovi arhitekata) koji ispunjavaju sledeće uslove:

• Arhitekti koji učestvuju na konkursu treba da poseduju licencu/ovlašćenje/ registraciju/autorizaciju stručnog tela svoje zemlje,

• Arhitektonski timovi koji učestvuju na konkursu treba da imaju najmanje jednog licenciranog/ovlašćenog/registrovanog/autorizovanog arhitektu koji će biti vođa tima.

 

Rokovi :

 

- publikovanje poziva  15/09/10

- krajnji rok rok za predaju radova 01/12/10

- ocenjivanje radova i izbor dobitnika nagrada 13/12/10

- objavljivanje dobitnika nagrada od strane žirija 17/12/10

- izložba pristiglih radova  17/04/11

 

Žiri će, uključujući zamenike članova, delovati i raditi u sledećem sastavu:

1. G-din Božidar Đelić, ministar za nauku i tehnološki razvoj Republike  Srbije

ili njegov predstavnik Darko Đukić, Savetnik ministra/Direktor Jedinice za implementaciju  projekta

2. G-din Roberto Simon, Brazil

3. G-đa Dorte Mandrup, Danska

4. G-din Gunter Katherl, Austrija

5. G-đa Ourania Kloutsinioti, Grčka

6. G-din Dejan Vasović, gradski arhitekta Beograda, Srbija

7. G-din Jovan Mitrović, predsednik Saveza arhitekata Srbije

Zamenici Žirija:

1. G-din Miomir Korać, Srbija

2. G-din Nicholas de Monchaux, SAD

 

Nagrade :

 

Ukupna suma od 100.000 evra biće namenjena za nagrade i otkupe i raspodeliće se na sledeći način:

I nagrada  60.000,00

II nagrada  20.000,00

III nagrada  10.000,00

2 otkupa, svaki po 5.000,00

 

Kotizacija iznosi 200 evra. Raspis konkursa sadrži detaljno uputstvo o uplati kotizacije.

Raspis, programi, podloge, kao i sve dodatne informacije su dostupne na web sajtu: www.blok39.com i www.dab.rs.

 

Sekretarijat konkursa:

Adresa: Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III

Tel/faks : +381112624858  / +381113239754


www.blok39.com

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina