*
Društvo arhitekata Beograda - Obdaništa

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Obdaništa

 

Društvo Arhitekata Beograda 

obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja pet kombinovanih dečijih ustanova.

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU RADOVA

 

 


 

Grad Beograd - Agencija za investicije i stanovanje

objavljuju rezultate javnog anionimnog konkursa za 5 dečijih ustanova.

 

Žiri je doneo odluku da nagradi sledećih pet radova:

 

Rad pod šifrom: 91437, radni broj 18.

Autori: Ana Nastić, Miloš Paunović, Marko Petrović, Uroš Kovačević i Petar Bojović.

Rad je preporučen za lokaciju: KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA 6, GO NOVI BEOGRAD, deo bloka 12, ul. Grčka bb, Bežanijska kosa,

 

Rad pod šifrom: 51015, radni broj 36.

Autori: Borislav Petrović, Ivan Rašković, Aleksandar Tomić, Nada Jelić, Nikola Stojković, Luka Ostojić, Anđelka Munić. Saradnik: Boris Petrović. Konsultanti: dr Milica Jovanović Popović (A), Martin Elezović (M), Milenko Marić (E), Zoran Šipetić (E), Vladan Lutrov (G) i Nikola Paunović (G).

Rad je preporučen za lokaciju: KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA 11, GO NOVI BEOGRAD, blok 61, ul.Vojvođanska bb, Bežanijska kosa,

 

Rad pod šifrom: 61109, radni broj 33.

Autori: Milka Gnjato, Marko Radenković, Milan Đurić, Aleksandru Vuja i Jelena Živančević.

Rad je preporučen za lokaciju: KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA U UNIVERZITETSKOM NASELjU, GO NOVI BEOGRAD, blok 67, ul.Milutina Milankovića bb,

 

Rad pod šifrom: 99910, radni broj 37.

Autori: Aleksandra Raonić, Branislav Ristović, Miloš Raonić, Danilo Furundžić. Konsultanti za EE: EN PLUS.

Rad je preporučen za lokaciju: KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA U NASELjU STUBLINE, GO OBRENOVAC,

 

Rad pod šifrom: 20995, radni broj 24.

Autori: Jelena Miletić i Dejan Miletić.

Rad je preporučen za lokaciju: KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA U NASELjU BANjICA, GO VOŽDOVAC, ul.Baštovanska.

 

Zbog visokog nivoa pristiglih radova Žiri je odlučio da dodeli još pet priznanja sledećim radovima:

 

Rad pod šifrom: 12127, radni broj 03.

Autori: Đorđe Stojanović, Ivana Damjanović, Danilo Dangubić, Milutin Cerović, Vladimir Pavlović i Kristina Arsić.

 

Rad pod šifrom: 01111, radni broj 04.

Autori: Dejan Miljković, Jovan Mitrović, Žarko Jakovljević, Miloš Milivojević, Iva Olujić, Aida Hadžiahmetović, Marija Obradović i Gordana Minić.

 

Rad pod šifrom: 35795, radni broj 22.

Autori: Dušan Ignjatović, Nataša Ćuković Ignjatović, Sanja Alorić, Anita Mraović, Bojana Stanković, Dušan Trifunović, Petar Tufegdžić i Milica Pejanović.

 

Rad pod šifrom: 92756, radni broj 30.

Autori: Đorđe Potkonjak, Žarko Uzelac, Marija Strajnić i Marija Miković.

 

Rad pod šifrom: 30156, radni broj 31.

Autori: Ivana Milenković, Dejan Todorović, Bojana Zrilić, Biljana Lojanica, Marija Jovanović, Vladimir Đorđević. Maketa: Tamara i Marina Nešić. Konsultanti: Dejan Vidaković (ViK), Predrag Tomić (M), Goran Ajatović (Predmer).

 

Žiri preporučuje Raspisivaču da radove kojima su dodeljena priznanja primeni na budućim lokacijama za nove vrtiće. Žiri je završio sa radom u ponedeljak, 22. novembra 2010. godine.

 

Izložba prispelih radova biće održana od 03.-10.12.2010.godine u zgradi Muzeja grada Beograda, ul.Resavska br.40b. Otvaranje izložbe je 03.12.2010.godine u 17 sati, a zatvaranje 10.12.2010.godine, kada će se održati diskusija sa žirijem od 17-18 časova.

 


 

OPŠTI JAVNI I ANONIMNI KONKURS
ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG REŠENJA
KOMBINOVANIH DEČJIH USTANOVA U BEOGRADU


Organizator: Gradska uprava grada Beograda - Agencija za investicije i stanovanje u saradnji sa Gradskom upravom grada Beograda - Sekretarijat za dečju zaštitu, Savezom arhitekata Srbije i Društvom arhitekata Beograda

Karakter konkursa

Po vrsti konkurs je opšti i javni.
Prema zadatku konkurs je arhitektonsko-urbanistčki. 
Po obliku konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja dečijih ustanova:
1. KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA 6, GO NOVI BEOGRAD, deo bloka 12, ulica Grčka bb, Bežanijska kosa,
2. KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA 11, GO NOVI BEOGRAD, blok 61, ulica Vojvođanska bb, Bežanijska kosa,
3. KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA U UNIVERZITETSKOM NASELJU, GO NOVI BEOGRAD, blok 67, ulica Milutina Milankovića bb,
4. KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA U NASELJU STUBLINE, GO OBRENOVAC.
5. KOMBINOVANA DEČJA USTANOVA U NASELJU BANJICA, GO VOŽDOVAC, ulica Baštovanska.

Konkursom se moraju obraditi svih 5 lokacija. 

Konkursni uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Republike Srbije koji u svom timu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa licencom odgovornog projektanta.

 

Podloge

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti na adresi: Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića 6, 11000 Beograd, 6. sprat, soba 615 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Podloge su besplatne uz obavezu popunjavanja pristupnog formulara. 
Na konkursu mogu učestvovati samo oni pojedinci ili grupe koji su zvanično podigli podloge i popunili pristupni formular.

Rokovi

Konkurs počinje da teče od 4.oktobra 2010. godine.
Rok za predaju radova je 30 dana od dana raspisa konkursa, tj. do 4. novembra 2010. godine do 15 časova.

napomena: Rok za predaju radova je produžen za 7 dana (11.11.2010.)

Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani.
Žiri će završiti sa donošenjem odluke o najboljim radovima do 23. novembra 2010. godine.

Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu: PET RAVNOPRAVNIH NAGRADA PO 200.000,00 dinara

Žiri Konkursa

Predsednik žirija: Dejan Vasović, pomoćnik gradonačelika – Gradski arhitekt,
i članovi: Predrag Urdarević, dipl.inž.arh., predstavnik investitora – Agencija za investicije i stanovanje, Ana Krsmanović, dipl.inž.arh., predstavnik uprave – Sekretarijat za dečju zaštitu, Nemanja Radusinović, dipl.inž.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije, Zorica Savičić, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda.

Kontakt telefoni za informacije: 3216-114 i 3216-154.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina