*
Društvo arhitekata Beograda - KONKURS za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

KONKURS za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma

REZULTATI >>


 

PITANJA UČESNIKA KONKURSA I ODGOVORI ŽIRIJA KONKURSA.pdf

QUESTIONS OF THE COMPETITION PARTICIPANTS AND ANSWERS OF THE COMPETITION JURY.pdf

fotografije za pitanje pod brojem 1.zip

fotografije za pitanje pod brojem 2.zip


 

Raspisivač / Naručilac / konkursa : DP Beogradski Sajam, Beograd , www.sajam.rs , www.belgradefair.com

Sprovodilac konkursa :Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, Beograd, www.dab.rs

Upravni odbor Beogradskog sajma je usvojio Odluku kojom daje saglasnost da se putem javnog

konkursa pribavi idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma.

 

Program konkursa obuhvata:

 

- idejno rešenje arhitekture i enterijera objekata koji se transformišu i u okviru kojih se vrši

prenamena prostora u konferencijski centar sa izložbenim prostorom;

- idejno rešenje parternog i saobraćajnog uređenja prostora ispred hala 7, 8 i 9 u cilju

formiranja svečanog prijemnog platoa, kao i pratećeg parkiranja.

Prilikom donošenja Odluke o rekonstrukciji prostora hala Upravni odbor je imao u vidu značaj

Beogradskog sajma kao centralne sajamske institucije u našoj zemlji i regionu, dosadašnje učešće

najznačajnijih imena srpske arhitekture u projektovanju izložbenih hala (arhitekta Milorad Pantović je

osvojio prvu nagradu na konkursu za idejni projekat, 1953.), kao i potrebu da se do budućeg izgleda

hala 7. , 8. i 9. dođe izborom najboljih i najkvalitetnijih arhitektonskih rešenja.

Cilj je da se putem javnog konkursa dođe do najboljih idejnih rešenja za buduću realizaciju projekta

na osnovu parametara i preporuka datih od strane Raspisivača Konkursa, a preciziranim u

Programskom zadatku. Izabrana konkursna rešenja biće osnov za izradu projektne dokumentacije

neophodne za podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova, potom izradu projekta PGD –

projekta za dobijanje građevinske dozvole, kao i projekta PZI – projekta za izgradnju (u slučaju da se

Investitor opredeli za ovakvu proceduru).

 

Program i raspis  konkursa Beogradski Sajam 21.09.2016..pdf

Belgrade Fair Competition for Reconstruction of the Halls 7 8 and  9.pdf

ARHIVA SAJMA.zip

BS osnove hala 7,8 ,9.zip

FOTODOKUMENTACIJA.zip

KAT.TOP.PLAN, ZONA INTERVENCIJE, FASADE.zip

PRESECI, DETALJI.zip

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina