Logo
Odštampajte ovu stranicu

ZBIRKA ZAKONA I PRAVILNIKA O PLANIRANJU I GRAĐENJU OBJEKATA I IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 


Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
deo svog ugleda duguje izdavačkoj delatnosti koju godinama pažljivo neguje.
Velika pažnja posvećena je izdavanju zbirki normativnih akata koji stručnjacima znatno olakšavaju rad.
Tako je nastala i „Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i građenju objekata i izradi tehničke dokumentacije",
koju je priredila Marija Mrđanov, dipl. inž. el.

Knjiga je u mekom povezu i ima 512 strana, formata B5.

Puna cena knjige je 1.200,00 dinara i može se kupiti kod izdavača na www.smeits.rs,
u kancelariji SMEITS-a, Kneza Miloša 7a/II


Cena knjige za članove DAB-a je 1.080,00 dinara i može se kupiti kod izdavača na
www.smeits.rs ili u kancelariji SMEITS-a, Kneza Miloša 7a/II

 

Oglas PDF