Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

  • predavanja
  • Jan Gel

    Jan Gel, stručnjak za javne prostore gradova   Kompanija "Luka Beograd", u saradnji sa Urbanističkim zavodom Beograda i Inženjerskom komorom…
    logo
    Društvo arhitekata Beograda
    Beograd , Kneza Miloša 7a/III
    Tel 011/3230 059,
    tel-fax 011/3239 754
    E-mail: sas-dab@EUnet.rs
    Pratite DAB

    Facebook
    Twitter
    DAB  programi i inicijative

    Bina