*
Društvo arhitekata Beograda - Arhitekturom treće strane hladnog rata

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Arhitekturom treće strane hladnog rata

Kulturni centar Beograda 
Galerija Artget, Trg republike 5/I

Sreda, 23. septembar u 19.00

Ciklus predavanja „Arhitektura u kontekstu”

Arhitekturom treće strane hladnog rata
Predavač: Dubravka Sekulić d.i.a

Četvrto u nizu ciklusa predavanja „Arhitektura u kontekstu“ je predavanje Arhitekturom treće strane hladnog rata, predavač Dubravka Sekulić d.i.a. 


Radovi jugoslovenskih arhitekata, urbanista i građevinskih inženjera izvan Jugoslavije, u zemljama takozvanog Trećeg sveta, Zambiji, Nigeriji, na Bliskom Istoku, ostali su najbolje čuvana tajna jugoslovenskog perioda. I taksisti znaju da su građevinske firme iz Beograda gradile velike projekte po nesvrstanim zemljama, ali sem uskog kruga oko aktera tih projekata, saznanje o njima, kao i znanje koje je je nastalo razmenom po osi sever - jug, ostalo je neuhvatljivo. U poslednjih par godina ovaj period počinje da se otkriva i tumači, ne samo kod nas, već i u drugim zemljama, gde raste zanimanje istraživača za projekte poljskih arhitekata u Iraku i Gani, ili bugarskih u Nigeriji. Predavanje Arhitekturom treće strane hladnog rata, koje deo svog naziva pozajmljuje od hrvatskog istoričara Tvrtka Jakovine, će kroz predstavljanje par projekata, uglavnom “Energoprojekta”, građevinskog preduzeća iz Beograda koje je bilo najaktivnije u pomeranju granica tržišta u kome rade jugoslovenska preduzeća, rekonstruisati kako su funkcionisale mreže globalne razmene i koliko su bile preteča sadašnje globalizovane građevinske industrije.

Dubravka Sekulić je arhitektica i istraživačica, trenutno na doktorskim studijama na Institu za istoriju i teoriju arhitekture, ETH Cirih. Autorka je više knjiga i izložbi. Za istraživanje "Glotzt Nicht So Romantisch! On Extralegal Space in Belgrade" dobila je nagradu za istraživanja Salona arhitekture 2013. godine.

Napomena: Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2015.godinu. 


Suorganizator: Inženjerska komora Srbije
Prijatelj serijala: New Cycle

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina