*
Društvo arhitekata Beograda - City and Society Lecture: Martin Severin Frandsen & Martin Rosenkreutz Madsen [Supertanker]

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

City and Society Lecture: Martin Severin Frandsen & Martin Rosenkreutz Madsen [Supertanker]


Pozivamo Vas na jedanaesto predavanje pod naslovom “Supertanker and the urbanism of the situation in Copenhagen” u okviru ciklusa Arhitektura. Utopija. Realizam. – AUR 2014/15: program gostujućih predavanja na kome će se predstaviti Martin Severin Frandsen i Martin Rosenkreutz Madsen, članovi grupe urbanista Supertanker iz Kopenhagena. Predavanje pripada tematskom ciklusu Grad i društvo.

Supertanker je grupa urbanista koja se bavi istraživanjem i razvijanjem mogućnosti za društvenu, kulturnu i političku participaciju putem urbanizma, relacione umetnosti i dizajna, urbane pedagogije, medijacije procesa i društvene inovacije. Supertanker će na ovom predavanju predstavljati Martin Severin Frandsen, urbanista i istraživač akcija u prostoru i društvu, i Martin Rosenkreutz Madsen, umetnik i dramaturg, koji rade sa Supertankerom već više godina. Oni će predstaviti glavne aspekte nastojanja Supertankera da razvije ‘urbanizam situacije’ – kako u neaktiviranim prostorima Kopenhagena, tako i u regulisanijim zonama suburbanog stanovanja.

Supertanker is a group of urbanists researching and developing the possibilities of social, cultural and political participation through urbanism, relational art and design, urban pedagogy, process facilitation and social innovation. Supertanker is represented in this lecture by Martin Severin Frandsen, urbanist and action researcher, and Martin Rosenkreutz Madsen, artist and dramaturg. They have both been working with Supertanker for several years. They will present the main aspects of Supertanker’s attempt to unfold an ‘urbanism of the situation’ – both in the vague spaces of Copenhagen and in the more disciplined spaces of suburban housing estates.
Dobrodošli!

Vreme i mesto:
/Četvrtak, 30.04.2015. godine/
/18.00 časova/
/Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet/
/Amfiteatar/

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina