*
Društvo arhitekata Beograda - Ljetnja škola arhitekture Kotor APSS

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Ljetnja škola arhitekture Kotor APSS

Kotor APSS2013 glavne informacije        www.kotorapss.me

Lokacija:
Zgrada starog zatvora, Stari grad, Kotor, Crna Gora


Mentori i predavači:

BoštjanVuga, SADAR+VUGA, Ljubljana
Dijana Vučinić, DVARP, Montenegro
Simon Hartmann, HHF architecten, Basel
SašaBegović i Marko Dabrović, 3LHD Architects, Hrvatska
Andreas Ruby, Ruby Press, Berlin.
Hubert Klumpneri Alfredo Brillembourg , Urban-Think Tank, Cirih
Ivan Milošević i Marko Stjepčević, Crna Gora

Termin:
04 – 14. Jul 2013. godine

Rok za prijave:
30. maj 2013.


Program:
July 04 - 14 - Kotor APSS Architecture Prison Summer School
July 06 - 14 - Think Space ”2012 Past Forward" exhibition
July 12 -  Open Prison night and Panel discussion
July 14 - Kotor APSS finale  "APSS Talk Conference”

Tema APSS2013:
Južni Jadran obuhvata dio jadranske obale u koju ulazi teritorija crnogorske obale i južnog dijela Hrvatske obale. Ovaj prostor je objedinjen jednim od prvih regionalnih planova – “Regionalni plan Južnog Jadrana”  koji je donešen krajem 60ih godina prošlog vijeka (1964-1968). Plan je bio inicijativa SFR Jugoslavije, a izrađen je u saradnjisa UNDP programom. Ovaj plan je bio početak institucionalnog bavljenja prostornim planiranjem na ovim prostorima dok je u istovrijeme bio, naizvjestan način i sredstvo modernizacije bivše države.


Plan je inaugurisao turizam kao ekonomski potencijal regiona. Turizam je uzet kao dopuna postojećoj ekonomiji i način da se odmor na primorju približi radničkoj klasi indutrijalizacije.
Pedeset godina kasnije turizam ima potpuno drugačiju ulogu u našem društvu.Smatra se glavnom razvojnom granom crnogorske ekonomije i velikim izazovom kad je u pitanju Urbano planiranje. Dok je “Regionalni Plan Južnog Jadrana” razvoj turizma mjerio razvojem infrastrukture, kulture, brojem zaposlanih i proizvodnjom, u toku 90ih mi smo se fokusirali na broj kreveta kao osnovno mjerilo razvoja turizma.


Čini se da je jedan od ključnih momenata koji su uticali na urbanistički haos na obali bila inauguracija apartmana kao osnovne smještajne jedinice. Proizvodnja apartmana, odnosno slobodnih kreveta je bila značajno jeftinija, brža i manje zahtjevna od proizvodnje, odnosno građenja hotela. Sama jedinica je multiplicirana i svojom strukturom uticala na formiranje kako arhitekture tako i šireg urbanog okruženja i određenih obrazaca u društvenim kretanjima.  U toku 90ih sam apartman je kreirao određena urbanistička stanja na obali koja pokušavamo ispraviti danas.

Radionica će se baviti pojmom “mjesta” u širem urbanom kontekstu i njegovom transformacijom pod uticajem nekontrolisane izgradnje stanova, zahtjeva tržišta i ubrzanim razvojem prouzrokovanim tranzicijom. Želimo da se vratimo i proučimo suštinu grada i njegove arhitekture na jednoj strani i rezidencijalne– smještajne jedinice, kao jednog od osnovnih elemenata gradskog okruženja na drugoj strani.

Radionica će istražiti nove elemente koji će redefinisati odnos između arhitekture i urbanih sistema u gradu i unaprijediti gradsko okruženje projmernom njegovih fundamentalnih komponenata.

 

           


logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina