*
Društvo arhitekata Beograda - KONKURS ZA UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO U VINČI

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

KONKURS ZA UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO U VINČI

Važno obaveštenje za učesnike na konkursu:

Rok za predaju konkursnih radova se pomera do 04.09.2022. do 23:59 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa -  do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).


 

Objavljivanje rezultata konkursa -  do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Važno obaveštenje za sve učesnike koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju do 29.04.2022.

Ažurirane podloge koje podrazumevaju dopunu topografske podloge u segmentu anketnog dela konkursa u zoni priobalja i unetu poziciju i gabarit postojećeg pontona namenjenog za pristan.

II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE/ 01 - KATASTARSKO - TOPGRAFSKI PLAN i 03 - PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE 

MOŽETE PREUZETI OVDE

 

 

Important notice for all participants who downloaded the Competition Documentation until 29.04.2022.

Updated blueprint that include the addition of the topographic blueprint in the segment of the poll based part of the competition in the coastal zone and the entered position and volume of the existing pontoon intended for the port .

 

II GRAPHICAL DIGITAL BASEMAPS AND TABLES/ 01 - CADASTRAL AND TOPOGRAPHIC PLAN and 03 - BASEMAP FOR PLANS FOR ALL ANTICIPATED SCALES.

DOWNLOAD HERE

 

 

 

Raspisivač / Naručilac konkursa
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Radoslava Grujića 11, Beograd, Srbija
www.heritage.gov.rs

Sprovodilac konkursa
Udruženje arhitekata Srbije
Kneza Miloša 7а/III, Beograd
www.u-a-s.rs

raspisuju javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za

UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO SA IDEJNIM REŠENJIMA OBJEKATA CENTRA ZA POSETIOCE I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA

Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 29.03.2022.
  Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 12.05.2022.
 • Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 08.08.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).
  Objavljivanje rezultata konkursa je do 01.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Sastav žirija

Predsednica žirija:

 • - prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta

Članovi žirija:

 • - Bojana Višekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije
 • - prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
 • - prof. Goran Rako, arhitekta
 • - Ilja Mikitišin, arhitekta

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova  i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 51.000,00 evra prema sledećoj raspodeli:

 • Prva nagrada………………24.000,00
 • Druga nagrada…………….14.000,00
 • Treća nagrada………….…...7.000,00
 • Dva otkupa od po………......3.000,00

Jezik konkursa je srpski ili engleski  jezik. 

Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku : https://vinca.konkurs.rs/

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina