*
Društvo arhitekata Beograda - SAOPŠTENJE O REZULTATIMA za javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA za javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

Raspisivač / Naručilac 

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  http://www.mpn.gov.rs/                          

 

uz podršku

United Nations Development Programme , http://www.rs.undp.org/

 

Sprovodilac konkursa

Udruženje arhitekata Srbije, http://www.u-a-s.rs/

 

Do predviđenog roka predato je digitalno, ukupno 24 konkursna rada.

Žiri je radio u  sastavu:

Prof. Milan Đurić, arhitekta ,

Prof. Vasa Perović, arhitekta, 

Prof. Dejan Miletić, arhitekta,

Marko Stojčić, arhitekta, Glavni urbanista grada Beograda,

Prof. dr um. Milena Stanišić,  predstavnica FMU 

konsultant za akustiku : Prof. dr Miomir Mijić

Izvestioci su radili u sastavu :                    

Sandra Skenderija, arhitekta

Sonja Dedić, arhitekta 

 

Na  sastanku  održanom dana 20.02.2022. godine,  žiri je doneo sledeću Odluku:

 

Prva umanjena nagrada u iznosu od 25.500 USD dodeljena je radu sa

Autorskom šifrom FM22022- radnom šifrom 08

Biro 81000, Podgorica, Crna Gora

Ivan Jovićević, Dušan Đurović, Mina Gutović, Ksenija Gomilanović, Olivera Mirković, Dušan Ivanović, Bogdan Vujičić- lice sa licencom

 

Druga umanjena nagrada u iznosu od 13.000 USD dodeljena je radu sa

Autorskom šifrom MA00011- radnom šifrom 22

Autori: Snežana Vesnić, dia, Vladimir Milenković, dia

Saradnici: Siniša Savatijević, mast. stud., Mila Luković, m. arh., Duška Prodanović, m. arh., Stefan Danilović, m. arh, Jelena Rajović mast. stud.

Konsultanti: Nikola Đukanović, mast. ing. arh., Biljana Brun, dipl. muz.

Dron: Luka Stijović, mast. ing. arh.

 

Treća nagrada u iznosu od 7.000 USD dodeljena je radu  sa

Autorskom šifrom AZ13579- radnom šifrom 03 

Autorski tim- autori:

arh. Branislav Mitrović,  arh. Đorđe Alfirević, arh. Jelena Mitrović, arh. Jelisaveta Arsenović

Autori projektanti: arh. Ivana Lakić,  arh. Uroš Majstorović

Projektanti: arh. Dušan Grujović

Prostorna analiza i vizuelizacija: arh. Dobrivoje Bojić, arh. Stefan Lakić, arh. Dušan Međedović

 

Tri jednakovredna otkupa od po 3.500 USD, dodeljena su  radovima:

 

Autorska šifra AM31689 - radna šifra 01

Autorski tim: ARCVS

Autori:  Dragan Ivanović, Zoran Milovanović, Milica Tasić, Nevenka Redžić, Branislav Redžić, Pavle Milovanović

Saradnik: Boris Ivanović

 

Autorska šifra KK21420 - radna šifra 11

Autor: Milan Vujović, dia

Saradnici: Luka Vujović, b. arch, Nikola Popović, b. arch

 

Autorska šifra NL00927 - radna šifra 14

Autori: AKVS arhitektura

Anđela Karabašević  Sudžum, Vladislav Sudžum

Projektanti:

Ana Petrović, Marija Matijević, Jelena Šćekić

Stručni konsultant: Nikola Milanović

Nagrađeni i nenagrađeni radovi,  u elektronskom formatu biće uskoro postavljeni na sledećem linku:  https://fmu.konkurs.rs/

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina