*
Društvo arhitekata Beograda - Prikazivanje Arhitekture

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Prikazivanje Arhitekture

 

Arhitektura je stvaralački medij koji se, u muzeološkom kontekstu, gotovo uvek posredno izlaže: ukoliko se ne radi o mobilijaru, instalaciji – modelu ili scenografiji zapravo se izlaže neka vrsta dokumentacije o delu a ne ono samo.

Projektom PRIKAZIVANJE ARHITEKTURE ispitujemo na koje se sve načine arhitektura kao koncept ili arhitektonsko delo može prikazati, koja su moguća sredstva komunikacije između stvaraoca i publike – korisnika.

U okviru projekta su rekonstruisane izložbe prikazane u paviljonima Srbije (Klackalište; Seesaw, Play and Grow) i Mađarske (BorderLINE Architecture) u okviru 12. međunarodne izložbe arhitekture – Bijenala arhitekture u Veneciji 2010. godine. Uz ova dva velika projekta prikazaćemo crteže i grafike Ranka Radovića, Natka Marinčića i Nemanje Radusinovića, i prototipove analitičkog urbanog mobilijara grupe ModelArt – studenata i apsolvenata Departmana za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Prateći program se održava u petak, 30. septembra i obuhvata akciju šetanja mobiljki, međunarodnu radionicu za studente arhitekture i konferenciju.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina