Logo
Odštampajte ovu stranicu

IZLOŽBA MIHAJLA MITROVIĆA

50 GODINA ARHITEKTURE U „POLITICI“

SREDA  06.FEBRUAR – hol „POLITIKE“ u 18,00 časova

„Politikin“ omaž Mihajlu Mitroviću povodom pedesetogodišnjice saradnje sa „Politikom“,

posebno kontinuiranog pisanja kolumne: Arhitektura u svetu i kod nas biće otvorena

I Z L O Ž B A

ARHITEKTE Mihajla Mitrovića

Pored predstavnika „Politike“ govoriće: Branko Bojović, arh., AAS, Puriša Đorđević, režiser