Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Urbane transformacije - Mikser festival - rezultati radionica

Ranije smo vas informisali o programskoj shemi Mikser festivala koja je bila pod kuratorstvom doc. Ivana Kucine. U okviru programa "Urbane transformacije" održan je niz radionica. Ovde možete pogledati neke od rezultata radionica. 

 

 


Programski direktor Ivan Kucina

 

Civic District

Transformacija Savamale od zapostavljene gradske četvrti u društveni distrikt je dugoročni program koji usmerava pažnju javnosti na značaj  gradskog prostora kao foruma za društvenu razmenu. Urbana transformacija  je moguća ako je sprovode ljudi koji žele da sarađuju da bi uvećali društvenu, ekološku i ekonomsku proizvodnju što za posledicu ima postepeno unpređivanje kvaliteta zajedničkog gradskog prostora.

Društveni distrikt nije skup fizičkih objekata već mreža prostornih mogućnosti za društvenu razmenu. Njega čine međusobno povezana mesta na kojima ljudi mogu da ostvaruju i da dele svoja pojedinačna kuturne dostignuća kao ravnopravni članovi zajednice. Tu se okupljaju i sarađuju pojedinci, udruženja, javne službe i privatna preduzeća kojima je cilj unapređivanje zajedničkog života u gradu.

Uspostavljanja empatije, saosećajnosti i solidarnosti je evolutivni proces koji ima mogućnosti da se razvija baš u zapuštenim četvrima grada u kojima postoje prostori koji pružaju uslove za pokretanje procesa društvenu razmene i saradnje. Zajednički prostori koji nastaju prilagođavanjem mogućnosti , promenama sadržaja i nadgradnjom  postojećih su nova vrsta javnih prostora koji ne predstavljaju ukras grada,  već podstiču okupljanje i saradnju građana. Saradnja građana u stvaranju gradskog okruženja predstavlja čin koji jača odnose unutar zajednice i utiče na formiranje zajedničkih vrednosti.

Program urbanih transformacija

U nastojanjima da pokrene  dugoročni proces održivih urbanih transformacija Savamale Mikser festival je ove godine pozvao više od 30 eksperata  koji rade na inovativnim modelima samoorganizovanih urbanih praksi u Njujorku, Parizu, Rimu, Beču, Berlinu, Roterdamu, Stokholmu, Bukureštu, Ljubljani i Tirani. To su eksperti iz oblasti arhitekture i umetnosti, profesori, programski direktori i kustosi sa velikim iskustvom u stvaranju, organizovanju i realizovanju programa koji podižu nivo društvene razmene u urbanim prostorima. Nadamo se da će njihov doprinosi transformaciji Savamale u društveni distrikt podstaknuti razvoj inovativnih urbanih praksi kod nas i postati uzor za razvoj  drugih gradova.

Moduli programa urbanih transformacija

Productive Community

Produktivna zajednica predstavlja platformu za participaciju građana, stručnjaka, investitora i javnih službi u procesu urbanih transformacija Savamale. Čin participacije povećava razmenu stvaralačkih ideja i unapređuje zajednicu. Participaciju građana podstiču nevolje svremena na vreme, ali ponekad  mogu da je izazovu i produktivni pojedinci. Oni  su u stanju da prepoznaju aktere, da ih inspirišu i da im se pridruže u izgradnji zajedničkog duha koji je neophodan za stvaralačku saradnju.Svi su u stanju da razumeju privatni i javni značaj urbanih transformacija i da daju svoj doprinos. Svaki pojedinac, bez obzira na nivo kome pripada un društvenoj hijerarhiji, može da utiče na stvaranje zajedničkih vrednosti. Proces urbanih transformacija ih motiviše da nepoverenje i mržnju pretvore u međusobnu saradnju da bi unapredili  svoje standarde života i rada.

Urban Bundle

Gradska okupljališta su privremene instalacije u javnom prostoru koje obezbeđuju uslove za oklupljajanje, dogovaranje, saradnju i učestvovanje građana u procesima stvaranja i održanja društvenog i gradskog okruženja. Ona se pojavljuju u javnom prostoru Savamale kao mala mesta koje obezbeđuju početne uslove za učešće u procesu društvenih razmena. Kada se koriste za sastanke, razgovore i zajednički rad, gradska okupljališta postaju I mesta koja isijavaju energijom, inovacijom i posvećenosti boljem životu. Gradska okupljališta su sastavljena od pojedinačnih sedišta i zajedničkog prostora,  različita su po obliku i veličini, ali sva bez vrata i zidova, jednostavna za sklapanje i rasklapanje i laka za transport. Trebalo bi da se koriste mnogo puta na mnogim mestima.

Open Course

Otvoreni kurs obuhvata razgovore, prezentacije, diskusije, predavanja, radionice, seminare, strategije, performanse i instant akcije. Sve to zajedno čini think-tank koji okuplja istraživače, arhitekte, dizajnere, umetnike, planere, konstruktore, aktiviste, administratore, mediatore, direktore, producente, akademike, preduzimače i organizatore na istom zadatku - na neprekidnoj proizvodnji novog znanja putem razmene saznanja. Interakcija između zapuštene gradske četvrti i naprednog obrazovanja budi u svesti ljudi iskre života koje se ubrizgavaju u paralizovano tkivo grada, ukazujući na mogućnosti za novi početak.

Common Projects

Zajednički projekti su posvećeni istraživanju svakodnevnice i stvaranju novih prostora koji označavaju i omogućavaju aktivnosti društvenih udruženja, opštinskih agencija, kulturnih centara, kreativnih servisa, zanatskih i umetničkih radnji, proizvodnih postrojenja i obrazovnih ustanova u Savamali. Društveni distrikt se razvija postepeno dodavanjem pojedinačnih sekvenci, bez unapred zadatog plana, sa visokim stepenom neočekivanosti i samoregulacije – parcela po parcela, kuća po kuća, ulica po ulica. Ovaj neizvestan proces u kome se refektuje proizvodna moć društvene zajednice koja koristi i istovremeno stvara prostor, proizvodi gradsku energiju neophodnu za održanje transformacije.

Lifefull Everyday

Oživljena svakodnevnica je niz ad-hoc društvenih manifestacija koje obnavljaju gradsku energiju neophodnu za održanje duha zajednice. Stalne društvene razmene stvaraju jedan interaktivni sistem, sa neograničenim potencijalom za stvaranje različitih mogućnosti za novi niz razmena. Sve postoji u pokretu kao živi i fluidni organizam, otvoren za stalnu transformaciju. Zajedničke manifestacije u društvenom distriktu  treba da posluže kao podsticaj društvenoj razmeni, s ciljem da povećaju proizvodnju gradske energije.

CityCoop

Građanska koperativa je drušvena mreža građana povećenih radu na urbanim transformacijama putem kritičkih , arhitektonskih, urbanističkih, umetničkih, ekoloških I socijalnih projekata i istraživanja. Oni misle, tragaju, stvaraju, podučavaju i sarađuju u prostoru između profesionalnog, aktivističkog, teorijskog I praktičnog delovanja povezujući različite aspekte urbanih transformacija u transdisiplinarno polje. To čine na različite načine, inovativno i insprativno, dajući podršku svakome da se priduži mreži i da svojim talentom doprinese razvoju empatičke culture razmene. Gradska kooperativa koristi format internet interfejsa kao alat za okupljanje , komunikaciju i edukaciju, da bi podstakla sardnju kreativnih pojedinaca i na jednom mestu sakupila njihove tekstove, projekte, istraživanja i radionice koje podržavaju razvoj društvenih distrikta u beogradu kao  i u drugim gradovima na svetu.

Emergency Assembly

Vanredna skupština je komunalna institucija koja omogućava  sistematsku sardnju i rešavanju neočekivanih  situacija u društvenom distriktu. Odluke se donose prema vrsti situacije – oni koji su u stanju da reše probleme preduzimaju akciju. Na ovaj način, iako ne deluje stalno, već samo kada se ukaže potreba, vanredna skupština građana održava stalnost urbanih transformacija. Ona je istinska lokalna zajednica koja je u stalnoj vezi  sa drugim javnim institucijama grada.

Reference

http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html

http://www.dreamhamar.org/about/

http://5000plus.net.au/ideas

http://e-flux.com/timebank/

http://www.tedprize.org/announcing-the-2012-ted-prize-winner/

http://www.currystonedesignprize.com

http://www.bmwguggenheimlab.org

http://creativetime.org/programs/archive/2011/livingasform/about.htm

http://europaconcorsi.com/projects/185230

http://www.culburb.eu/

http://www.kuda.org/en/tv-documentary-open-barracks

http://www.youtube.com/watch?v=Vth9Wi704Uc&

http://www.brainpickings.org/index.php/2010/08/30/7-ways-to-have-more-by-owning-less/


Common Projects radionice

Od 28. Maja do 01. Juna

Dvorište Skaldište

 

ućešće je besplatno

broj mesta je ograničen za prvih 10 studenata, mladih profesionalaca i stanara Savamale

prijavljivanje na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Common Projects je sistem radionica koje su posvećene istraživanju svakodnevnice i stvaranju novih prostora za aktivnosti društvenih udruženja, opštinskih agencija, kulturnih centara, kreativnih servisa, zanatskih i umetničkih radnji, proizvodnih postrojenja i obrazovnih ustanova u Savamali. Društveni distrikt se razvija postepeno dodavanjem pojedinačnih sekvenci, bez unapred zadatog plana, sa visokim stepenom neočekivanosti i samoregulacije – parcela po parcela, kuća po kuća, ulica po ulica. Ovaj neizvestan postupak u kome se refektuje proizvodna moć lokalne zajednice koja koristi i istovremeno stvara prostor, proizvodi gradsku energiju neophodnu za održanje procesa transformacije.


SIMKA i Ana Ulfstrand, Stokholm, umetnici i etnolog  - perfomativno i etnološko istraživanje potencijala Savamale
Umetnička  reinterpretacija dokumenata koji opisuju fenomene svakodnevice stanara Savamale.


Lars Hoglund  i Benjamin Levy, (Butong), Stokholm i Pariz, arhitekte i pronalazači - Butong instalacija u javnom prostoru
Instalacija od Butonga, translucentnog betona koga će praviti njegovi pronalazači sa učesnicima radionice u prostoru Savamale.


Todd Rouhe i Lars Fischer (Coomon Room), arhitekte i aktivisti,Njujork – 5 prepreka (za urbanizam) – izgradnja  mesta za razgovore u prostoru Savamale
Metodlologija rada grupe Common Room podrazumeva fokusiranje na svakodnevicu, izdvajanje običnih trenutaka, formulisanje procesa istovremenog stvaranja i korišćenja,  projektovanje i izgradnju zajedničkog prostora.


Ljubo Georgiev, Maja Popovic (Failed Architecture), Roterdam– Smisao mesta
Stvaranje mesta u Savamali čiji smisao određuju razlozi zbog kojih ljudi žele da žive i rade u Savamali.


James Stodgel , arhitekta i istraživač, Los Anđeles– Dokumentovanje mesta: Novi antički hibridi
Formulisanje  pretpostavki o tome šta bi Savamala mogla da bude u budućnosti na osnovu vizuelne baze podataka koja nastaje beleženjem razlika između starog i novog Beograda.


Alexander Vollebregt, arhitekta i istraživač, Roterdam - Urban Body: Beograd
Intuitivni pristup istraživanju urbane podsvesti prostora i ljudi u Savamal i kolektivno razumevanje nevidljiv procesa koji se tu odvijaju.


Ana Lalic, arhitekta i web dizajner, Vankuver – City Coop web platforma
Razvijanje koncepta i interfejsa za web portal na kome će se razmenjivati  istraživanja, projekti, tekstovi i predlozi o razvoju Savamale  


Stephan Pinkau, Alexander Kader, Elvan Dajko, Ivan Kucina, Desau, Tirana, Beograd – Participacija pomoću arhitekture
Prikuplja izveštaje ostalih radionica, klasifikuje ih i povezuje u programski sistem koji postaje osnova za koncipriranje media centra u Savamali 


Open Course

U Krugu, od 28. Maja do 01 Juna

Ulaz je besplatan

 

Detaljnije informacije pogledajte na www.mikser.rs

 

Open Course su razgovori, prezentacije, diskusije, predavanja, radionice, seminari, strategije, performansi i instant akcije. Sve to zajedno čini think-tank koji okuplja istraživače, arhitekte, dizajnere, umetnike, planere, konstruktore, aktiviste, administratore, medijatore, direktore, producente, akademike, preduzimače i organizatore na istom zadatku - na neprekidnoj proizvodnji novog znanja putem razmene saznanja. Interakcija između zapuštene gradske četvrti i naprednog obrazovanja budi u svesti ljudi iskre života koje se ubrizgavaju u paralizovano tkivo grada, ukazujući na mogućnosti za novi početak.

 

28. Maj, 19-22, Great Public Lectures

o kritičkoj ulozi kontekstualne umetnosti u transformaciji javnih prostora gradova

Glenn Weiss, Njujork, umetnički producent i aktivista, odgovoran za uvođenje umetnosti u javnom prostoru Times Square-a

BikvanderPol, Roterdam, svetski proznati umetnički kolektiv koji istražuje modele umetnosti kao sredstva socijalizacije. 

Mark Shepard, Njujork, umetnik i istraživač,

 

29. Maj, 11-14, School of Missing Studies

o transdisciplinarnim praksama koje deljuju u gradovima  čija je sadašnjost kompleksna, a budućnost neizvesna razgovaraju suosnivači obrazovne platforme School of Missing Studies

BikvanderPol, Roterdam, svetski priznati umetnički kolektiv koji istražuje modele umetnosti kao sredstva socijalizacije. 

Srdjan Jovanovic Weiss, Njujork, arhitekta i predavač, diplomac sa Harvarda, bavi istraživanjima kulturnih tokova gradova u tranziciji. Autor knjige Socialist Architecture: The Vanishing Act

STEALTH.Unlimited, Beograd and Roterdam, transdisiplinarna praksa Ane Džokić I Marc Neelen-a, koja pripada najužem krugu globalno prisutnih urbanih aktivista koji ističu odgovornu ulogu arhitekata u svremenom društvu.

Moderator: Emiliano Gandolfi , Ibica, urbanista koji se bavi pitanjima socijalne nejednakosti u gradovima, kustos 11. Internacionalnog arhitektonskog bijenala u Veneciji  2008. godine i Holandskog  arhitektonskog institute u Roterdamu.

 

29. Maj, 15-18, Participation by Architecture

o internacionalnoj saradnji obrazovnih arhitektonskih institucija iz Nemačke, Albanije i Srbije na studijskom projektu koji testira modele participativnog projektovanja

Stefan Pinkau, Berlin, arhitekta i profesor u Desau, bavi se pitanjima komunikacije između arhitekata I građana u procesima transformacije gradova

Aleksander Kader, Berlin, arhitekta i predavač u Desau, glavni koordinator radionice Participation by Architecture u kojoj sarađuju  studenti iz Desaua, Tirane i Beograda

Elvan Dajko, Tirana, arhitekta, predavač, koordinator master programa na Polis Univerzitetu I Nedelje arhitekture u Tirani, školovan u Rimu i Cirihu.

Moderator: Ivan Kucina, Beograd, arhitekta i profesor koji se bavi istraživanjima neformalnih procesa transformacije gradova i razvojnim  strategijama koje se zasnivaju na jačanju društvene razmene, autor programa Urbanih transformacija Mikser festivala.

 

29. Maj, 19-21 Great Public Lectures

 o odnosu prema divljini u prirodi i u gradovima i holističkim strategijama urbanog razvoja

Piet Vollaard, Roterdam,  arhitekta i medijator, direktor najvažnijeg holandskog web portala ArchiNed I dugogodišnji glavni urednik holandksog arhitektonskog vodiča. Predavanje o Lous le Roy

Alexander Vollebregt, Roterdam, koordinira istraživačke i obrazovne programe na TU Delft koji se bave siromašnim društivam  i pitanjima ravnopravnosti u  gradovima.

 

30. Maj, 11-14, Natural Today

o alternativnim modelima nastanjivanja i korišćenja gradskog prostora za kultivisanje materijalne, ali i duhovne ishrane

Piet Vollaard, Roterdam,  arhitekta i medijator, direktor najvažnijeg holandskog web portala ArchiNed I dugogodišnji glavni urednik holandsog arhitektonskog vodiča.

Alexander Vollebregt, Roterdam, koordinira istraživačke i obrazovne programe na TU Delft koji se bave siromašnim društivam  i pitanjima ravnopravnosti u  gradovima.

Michael Rieper, Beč, arhitekta i kustos internacionalnih  izložbi koje istražuju inovativne  modele socijalnog stanovanja koji se zasnivaju na jačanju lokalne zajednice.

Moderator: Todd Rouhe, Njujork, arhitekta I professor na Columbia University, osnivač nagrađivanog arhitektonskog studija  Common Room koja  se bavi istraživanjima odnosa gradskih prostora i novih oblika društvenosti.

 

30. Maj, 15-18, Social Chance

o društveno angažovanim urbanističkim akcijama koje doprinose pravednoj raspodeli gradskih dobara razgovaraju istaknuti aktivisti

Giulia Fiocca i Lorenzo Romito, Rim, članovi grupe arhitekata i socijalnih aktivista Stalker/ Osservatorio Nomade koji saradjuju na društveno angažovanim projektima koji se bave pitanjima odnosa lokalne zajednice i emigracije u Italiji .

Michael Obrist, Beč, član svetski priznatog petočlanog arhitektoskog studija feld72 koji radi u graničnoj oblasti između arhitekture, primenjenog urbanizma i umetnosti u gradovima širom sveta na intevencijama koje otkrivaju nove mogućnosti korišćenja svakodnevice

Miguel Rables Duran –Njujork, urbanista  i direktor programa Urbanih ekologija na Parsons School of Design, sa velikim internacionalnim iskustvom u koordinaciji transdisciplinarnih projekata u čijem fokusu je građansko angažovanje u rešavanju urbanih konflikta.

Moderator:  Glen Weiss, Njujork, , umetnički producent i aktivista, odgovoran za uvođenje umetnosti u javnom prostoru Times Square-a

 

30. Maj, 19-21, Great Public Lecture

o socijalno ogovornim modelima razvoja gardova koji podrazumevaju I najmanju do najveću razmeru

Emiliano Gandolfi  Miguel Rables Duran, Ibiza, Njujork, urbanisti  osnivači studija Cohbitation Strategies, koji istražuje innovativne oblike društvene kooperacije u transformaciji gradova u svetu.

Todd Rouhe, Njujork i Lars Fischer, Brisel,  arhitekti  i osnivači nagrađivanog arhitektonskog studija  Common Room koja  se bavi istraživanjima odnosa gradskih prostora i novih oblika društvenosti u SAD I EU.

 

31. Maj, 11-14, PopUps

o iznenadnim pojavama u gradovima koje nastaju iz želje da se savladaju trenutne teškoće razgovaraju učesnici sa iskustvom delovanja u različitim gradovima na svetu.

Ana Miljački, Boston, arhitekta i profesor na MIT, istražuje individualne artefakte i aktivnosti u kompleksnim urbanim sistemima koji imaju uticaj na razvijanje kolektivnih kuturnih obrazaca.

James Stodges, arhitekta i z SAD sa privremenim boravkom u Prištini, radi društveno ogodvorne i ekološki održive intervencije u zapuštenim gradskim prostorima, dobitnik prve nagrade na konkursu Mikser festivala za Urban Bundle

Mathias Armengaud, Pariz, arhitekta i osnivač studija AWP za teritorijalnu rekonfiguraciju koji trenutno istražuje alternativne urbane strategije za transformaciju podzemnih sistema velikih gradova.

Moderator:  Piet Vollaard, Roterdam, Piet Vollaard, Roterdam,  arhitekta i medijator, direktor najvažnijeg holandskog web portala ArchiNed i dugogodišnji glavni urednik holandsog arhitektonskog vodiča.

 

31. Maj, 15-18, Projects for Savamala

o projektima transformacije Savamale koji su započeti u okviru različitih inicijativa razgovaraju njihovi protagnisti

Tim Reinets, Cirih, urbanista i predavač na ETH koji isitražuje savremene procese urbanizacije koji se tiču odnosa gradova i kreativnih industrija. U saradnji sa Goethe Institutom u Beogradu radi na razboju Urbanog Inkubatora u Savamali.

Ivan Kucina, Beograd, arhitekta i profesor, koji se bavi istraživanjima neformalnih procesa transformacije gradova i razvojnim  strategijama koje se zasnivaju na jačanju društvene razmene, autor programa Urbanih transformacija Mikser festival.

Ljubo Georgiev, Roterdam, arhiteka, osnivač studija De-Ge i autor projekta Failed Architecture koji istražuje zapuštene teritorije gardova, trenutna se bavi istraživanjem prostornog identiteta Savamale

Moderator:  Maja Lalic, Beograd, arhitekta, osnivač i predsednik Mikser festivala

 

31. Maj 31, 19-21, Great Public Lecture

o duhovitim pristupu intevencijama u urbanom prostoru i Beogradu kao dokumentarno fiktivnom polju pogodnom za takve intervencije

Lars Hoglund, Stokhom i Benjamin Levy, Pariz, arhitekti i predavači, autori patenta Butong, transparentne betonske obloge koja  nadograđuje zapuštene objekte dajući im novu poetičnu dimenziju.

Marc Armengaud, Pariz, filozof i osnivač studija AWP za teritorijalnu rekonfiguracju koji se bavi razvojem dokumentarno-fiktivnih strategija za koordinaciju nestalnosti, pokretljivosti, interaktivnosti gradskih predela.

 

01Jun, 11-14, Common Spaces

o primerima realizovanih projekata javnih prostora za marginalizovane lokalne zajednice

Bostjan Bugaric, Ljubljana, arhitekta I aktivista koji radi na projektima regeneracije javnih prostora lokalnih zajednica na periferiji gradova.

Stefan Ghenciulescu, Bukurešt, arhitekta, profesor, glavni urednik najvažnijeg rumunskog arhitektonskog časopisa Zeppelin i medijator projekata za javne prostore lokalnih zajednice i regeneraciju socijalističkog modela stanovanja

Sarah  Chaplin, London, arhitekta i istraživač,  radi na projektima planiranja za lokalne zajednice i obuci investitora koji se bave inovativnim socijalno održivim razvojem gradova.

Moderator:  Marc Armengaud, Pariz, filozof i osnivač studija AWP za teritorijalnu rekonfiguracju koji se bavi razvojem dokumentarno-fiktivnih strategija za koordinaciju nestalnosti, pokretljivosti, interaktivnosti i gradskih predela.

 

01Jun, 15-18, Art and the City

o umetničkoj praksi kao sredstvi socijalizacije u javnom prostoru gradova

Lydia Matthews, Njujork, profesor na Parsons School of Design i kustos koji istražuje socijalno orijentisanu kustosku praksu koja ima za cilj uvećanje kapaciteta za kuturnu interakciju lokalne zajednice

Zorka Wollny, Sczeczin,umetnik koji u svojim radovima otriva velike potencijale odnosa intimnosti ljudskog tela i konflikata u javnim prostorima grada

Nicolas Whybrow, profesor i teoretičar, Leeds, istražuje ulogu umetničkog performansa kao pokretača društvene razmene u javnom životu grada.

Moderator:  Dušica Dražić, Beograd, umetnik, autor izložbe i izvršni direktor Mikser festivala

 

01Jun, 19-21 Great Public Lecture

o istraživanjima gradske svakodnevice

SIMKA, Stokholm, umetnička grupa koju čine  Simon Häggblom i Karin Lind koji zajednički  istražuju mogućnosti umetničke reinterpretacije fenomena svakodnevice.

Ana Ulfrstrand, Stokholm, etnolog i direktor odeljenja za dokumentaciju Gradskog muzeja u Stokholmu, istražuje urbanu memoriju lokalnih zajednica kroz razgovore i fotografije.

Moderator: Helene Larsson, Stokholm, etnolog I ataše za kuturu Švedske ambasade u Beogradu


Urban Bundle

od 26. Maja do 02. Juna

javni prostori Savamale

 

Gradska okupljališta su privremene instalacije u javnom prostoru koje obezbeđuju uslove za oklupljajanje, dogovaranje, saradnju i učestvovanje građana u procesima stvaranja i održanja društvenog i gradskog okruženja. Ona se pojavljuju u javnom prostoru Savamale kao mala mesta koje obezbeđuju početne uslove za učešće u procesu društvenih razmena. Kada se koriste za sastanke, razgovore i zajednički rad, gradska okupljališta postaju I mesta koja isijavaju energijom, inovacijom i posvećenosti boljem životu. Gradska okupljališta su sastavljena od pojedinačnih sedišta i zajedničkog prostora,  različita su po obliku i veličini, ali sva bez vrata i zidova, jednostavna za sklapanje i rasklapanje i laka za transport. Trebalo bi da se koriste mnogo puta na mnogim mestima.

Na javnom kokursu za gradsko okupljalište koji je Mikser raspisao u februaru  žiri u sastavu  Tim Rieniets (ETH Cirih), Lars Hoglund (KTH Stokholm) I  Ivan Kucina (Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu) od 35 prispelih radova jednoglasno je odabrao četiri koji predstavljaju spektar različitih dizajnerskih pristupa: Movement – umetnički pristip/urbana reciklaža;  Savamala Rising – kontekstualni pristup/urbana razmera; Mikser's Cloud – vizionarski pristup/urbani reper; Culture Shack – neformalni pristup/urbana nadgradnja.

Posle diskusije i konsultacije sa organizatorima Mikser festivala  žiri je jednoglasno proglasio rad Culture Shack, arhitekte James  Stodgel-a za pobednički rad na konkursu za Gradsko okupljalište 2012. Dok su ostala tri rada dobila posebno priznanje. Snaga neformalnog I razigranog projekta Culture Shack, isijava iz ponovne upotrebe konvencionalnog materijala koji se nalaze u okruženju I jednostavne  strukture koja  građanima dozvoljava da je prisvoje. Diskretna nadgradnja zapuštene lokacije, sirova konstrukcija i estetika samogradnj odgovara bottom up modelu urbane  transformacije Savamale.

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina