Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Javna rasprava o predlogu Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

 

Na osnovu člana 201. tačke 27. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 - odluka US i 24/2011)

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, donosi PREDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANjE  STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

 

Predlog pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova mozete preuzeti OVDE,

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina