Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Generalštab Beograd - saopštenje

Broj:320/11

Datum:19.12.2011. godine

Dnevne novine Blic

Redakcija

Kraljice Marije 1/10

Beograd

 

Poštovani,

Obraćamo Vam se povodom konstatacije g-dina Srboljuba Panića ( Blic od 19.12.2011. godine)   u vezi sa sudbinom objekta Generalštaba u Beogradu, autora prof. arh. Nikole Dobrovića.

Činjenica da je objekat zaštićen kao kulturno dobro u pomenutoj izjavi je nazvana „problemom“ jer to budućim investitorima predstavlja smetnju u raspolaganju objektom i lokacijom. Objekat Generalštaba jeste vrhunsko delo srpske, jugoslovenske i evropske arhitekture i sreća je po srpsku kulturu da je na vreme zaštićen. Svuda u svetu se kvalitetna arhitektura štiti a eventualne prepravke i adaptacije se rade po prethodno zadatim uslovima što treba da bude slučaj i sa Generalštabom.

Izjave državnih funkcionera da zaštita graditeljskog nasleđa predstavlja problem jer otežava promet nekretnina, ne doprinose srpskoj ekonomiji a pogotovo kulturi. Ukoliko se u našem društvu osvrćemo isključivo  na trenutni  finansijski momenat, zaobilazimo dugoročni medijski i ekonomski značaj spomenika kulture. Zamislimo koliko bi se novca moglo dobiti ukoliko bi Studenicu ili Beogradsku tvrđavu nekome prodali da bi ih prepravio u komercijalni objekat. Profesionalna društva arhitekata nastaviće da daju punu podršku zaštiti graditeljskog nasleđa Srbije gde istaknuto mesto zauzima zgrada Generalštaba. Razume se da objekat ne treba da ostane ruševine već da treba da se  adaptira i vrati u život  a potencijalni investitor će raditi po pravilima struke baš kao što je to slučaj svuda u kulturnom svetu.

 

Srdačno,

 

za Upravni odbor Udruženja arhitekata Srbije

Predsednik, dr Igor Marić, d.i.a., s.r.

 

Za Upravni odbor  Društva  arhitekata Beograda

Predsednik,  Ivan Rašković, d.i.a., s.r.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina