Logo
Odštampajte ovu stranicu

BINA & PLATFORMA BUDUĆNOST ARHITEKTURE / Razgovori o gradu - Urban Talks / Maj - Oktobar 2020 PROGRAM KREATIVNA EVROPA 2018/2021

Urban Talk 4

Globalno- lokalni izazovi u arhitekturi

Utorak, 06.10.2020.u 18h

Online Deli, Niš, www.deli.rs

Prijava za razgovor: 

ovde

Trajanje: 120min

Jezik: engleski


Učesnici:

Architects Climate Action Network (ACAN) London /GB/ (FA gost)

http://futurearchitectureplatform.org/projects/9069ab22-bbc5-4a0b-8463-ce1af7789a5c/

with

Vojislav Kavrešan, Isobillboard, Niš /RS/ https://www.facebook.com/izobilbord/  

Hadži Ivan Redi, architect, Niš /RS/

Učesnici panela će diskutovati o klimatskim promenama i drugim globalnim pitanjima životne sredine. 

Kako arhitekte i pojedinci u arhitekturi i srodnim profesijama građenog okruženja preduzimaju mere radi suočavanja sa dvostrukom krizom, klimatskog i ekološkog sloma?  Diskusija će biti u skladu sa ciljevima mreže ACAN (architectscan.org), obrađujući teme cirkularne ekonomije, dekarbonizacije, ekološke regeneracije i kulturnetransformacija.  

O ovim i sličnim temama razgovaraćemo tokom četvrtog interaktivnog razgovora Urban Talk 4. Ovaj razgovor BINA (bina.rs) realizuje u saradnji sa Deli prostorom iz Niša (deli.rs).

---

 

BINA & PLATFORM OF FUTURE ARCHITECTURE / Urban Talks / May – October 2020

Program Creative Europe 2018/2021

Urban Talk 4

Global-local challenges in Architecture

Thursday, October 06th, 2020 at 6 PM

Online Deli, Niš, www.deli.rs

Registration link:

here

Duration: 120min

Language: English

 
Participants:

Architects Climate Action Network (ACAN) London /GB/ (FA guest)

http://futurearchitectureplatform.org/projects/9069ab22-bbc5-4a0b-8463-ce1af7789a5c/

with

Vojislav Kavrešan, Isobillboard, Niš /RS/ https://www.facebook.com/izobilbord/ 

Hadži Ivan Redi, architect, Niš /RS/

The topic is addressing the problem of climate change and other global environmental issues. How architects and individuals within architecture and related built environment professions are taking action to address the twin crises of climate and ecological breakdown.

The discussion will be in line with the aims of ACAN network(architectscan.org), addressing topics of circular economy, decarbonization, ecological regeneration, and cultural transformation.

BINA (bina.rs) is realizing this Panel in cooperation with Deli space from Nis (deli.rs).