Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Anketa o stanju arhitektonske profesije u Evropi/ THE ARCHITECTURAL PROFESSION IN EUROPE - ACE SECTOR STUDY 2020

Savet arhitekata Evrope (https://www.ace-cae.eu), čiji je Udruženje arhitekata Srbije, pridruženi član od 2014. godine, svake dve godine sprovodi anketu o stanju arhitektonske profesije u Evropi, ne samo u Evropskoj uniji. Presek i trendove na osnovu dosadašnjih anketa možete pratiti na web strani https://www.ace-cae.eu/activities/publications/sector-study-2018/.

Ove godine smo ponovo pozvani da popunimo anketu direktno na web strani SAE http://www.tickbox.org/ace_home.asp?CID=30&MID=9999. Molimo Vas da odaberete jezik ankete koji Vam najviše odgovara i popunite je do 30.09.2020.

Nadamo se da će informacije i dokumenti koji su nam na raspolaganju na web strani SAE biti korisni I zanimljivi i podržavamo Vas da budete aktivni u profilisanju i unaperedjenju uslova poslovanja arhitektonske profesije u Srbiji.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina