Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ОБЈАВЉУЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 за јавну набавку 39/2019 - Техничка контрола техничке документације за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар

Процењена вредност са Портала Јавних набавки : 900.000,00 рсд без пдв – Отворени поступак

Конкурсну документацију можете преузети на линку град Београд:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2653920

Konkursna dokumentacija.pdf

Poziv.pdf

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina