Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Секретаријат за инвестиције објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 38/2019 – Израда урбанистичког пројекта и техничке документације за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар

Процењена вредност са Портала Јавних набавки : 6.000.000 рсд без пдв – Отворени поступак

Конкурсну документацију можете преузети на линку град Београд:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769399-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-javnu-nabavku-broj-38-2019/

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina