Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Treći crnogorski salon arhitekture

Treći crnogorski salon arhitekture, u organizaciji Saveza arhitekata Crne Gore (SACG), održaće se od 6. do 20. decembra 2018. godine.

Slogan ovogodišnje manifestacije je "Paraarhitektura".

Na Salonu će biti predstavljena ostvarenja nastala u periodu od 2016. do kraja 2018. godine.


Petočlani žiri Trećeg crnogorskog salona arhitekture činiće: Lea Pelivan, Hrvatska; Dean Lah, Slovenija; Milan Đurić, Srbija; Slobodan Radoman, Kina/Crna Gora i Srđan Tadić, Crna Gora. 

Radovi za Salon se prijavljuju u sedam kategorija:

Realizacije – realizovani projekti iz oblasti arhitekture; 

Projekti – iz oblasti arhitekture; 

Enterijeri – realizovani projekti; 

Istraživanje i eksperiment – različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma, arhitekture i umjetnosti, arhitektonski projekti koji nijesu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg istraživačkog rada, projekti sa radionica, arhitektonske manifestacije i slično; 

Publikacije – pisana djela iz oblasti arhitekture i urbanizma: arhitektonska kritika, monografija, zbornik radova, naučno istraživački radovi (naučni članci).

Konkursni radovi

Studentski radovi

Prijave i prijem radova će se obaviti do kraja mjeseca novembra.

 

Savjet Trećeg crnogorskog Salona arhitekture, na prijedlog žirija Salona, dodijeliće Grand Prix Salona (Veliku nagradu Salona) i nagrade po kategorijama (Realizacije, Projekti, Enterijeri, Istraživanje i eksperiment, i Publikacije). 
Ostvarenja prijavljena u kategorijama Konkursni radovi i Studentski radovi se izlažu van konkurencije za nagrade. 


Otvaranje Salona će se održati 6. decembra 2018. godine u 18 časova. Izložba će biti postavljena u KOLEKTORU, hali nekadašnje fabrike Titex u Podgorici.

Javni poziv za učešće na Trećem crnogorskom salonu arhitekture 2018. objavljen je na stranicama http://www.sacg.me/salon2018/  i http://www.sacg.me/treci-crnogorski-salon-arhitekture-2018/ Svi prijavljeni radovi će neposredno nakon otvaranja Salona biti prezentovani na Internet sajtu http://salon2018.sacg.me/ , a potom i u Katalogu salona.

Javni poziv za Treći crnogorski salon arhitekture 2018.pdf

PRIJAVA za Treći crnogorski salon arhitekture 2018.doc

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina