Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

ARHITEKTURA U KONTEKSTU 2 - Arhitektonski konkurs kao model arhitektonske prakse

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

среда, 23. новембар у 19:00

Циклус предавања АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ 2

Архитектонски конкурс као модел архитектонске праксе, архитектица Зорица Савичић

Аутор и модератор разговора: Снежана Ристић

Дипломирала је 1985, на Архитектонском факултету у Београду. Награђивана је као студенткиња. Добила је награду из фонда Оливера и Милан Минић за најбољи студентски рад из области ентеријера и награду фонда Даница Којић за најбољи дипломски рад из области ентеријера. Радила је у великим архитектонским бироима (Инвест биро, Енергопројект), била је асистенткиња на београдском Архитектонском факултету.  Данас је ванредна професорка на Факултету за уметност и дизајн, универзитета „Džon Nezbit“  на предмету Ентеријер јавних објеката и објеката културе. Још увек учествује на архитектонско урбанистичким конкурсима. И добија награде.
 
Зорица Савичић говориће о изазовима урбанистичко-архитектонских конкурса, важности и ефемерности ентеријера, архитектури као животном опредељењу, архитектонској пракси и важности образовања, о томе како архитектице пролазе у овој професији, било да су у пракси или у образовном систему.


auk-in

Нaпоменa: Предaвaње је вредновaно сa 5 бодовa зa пријaвљене учеснике, односно 10 бодовa зa предaвaче који су члaнови Коморе и увршћено у Прогрaм обуке континуирaног (пермaнентног) професионaлног усaвршaвaњa члaновa Инжењерске коморе Србије из облaсти Нaционaлног прогрaмa зa 2016.годину.  
 
Суоргaнизaтор: Инжењерскa коморa Србије

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina