Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ 2


Архитектура: спој традиционалног и савременог - могућа мисија!
Галерија Артгет, среда, 9.11.2016. у 19,00 сати
Учесници: др Светлана Пејић, историчар уметности и Благота Пешић, архитекта

Однос према традицији – без обзира да ли је она негирана или је инкорпорирана у одређено дело – иманентан је сваком стваралачком чину, па je тако и у области архитектуре. Што је дубље и суштинскије познавање наслеђа, већа је вероватноћа да оно буде уткано у ткиво новог здања – на нивоу подражавања или применом старих материјала, као симбол или, чак, као архетип. Доследношћу у пројектантском поступку и извођачком обликовању, однос према традицији може да прерасте у препознатљиви лични стилски рукопис архитекте. Са тог аспекта, о карактеристикама и специфичностима опуса Благоте Пешића разговарају аутор и историчар уметности др Светлана Пeјић, који већ тридесет година негују професионалну сарадњу и лично пријатељство.


БЛАГОТА ПЕШИЋ 

Blagota Pesic       
Студирао архитектур у Москви и Београду. Током рада у Републичком заводу за заштиту споменика културе посебна интересовања испољио је  у областима традиционалног градитељског наслеђа и сакралне архитектуре средњег века и поствизантије, не запостовљајући изозове како обнове старих здања , тако и пројектовања нових. Текстови су му објављени у низу стручних часописа. Последњих десетак година ради самостално.


ДР СВЕТЛАНА ПЕЈИЋ

Svetlana Pejic DSC 0083 (2)
Филозофски факултет у Београду, одсек за историју уметности, завршила 1982, потом магистрирала и  докторирала; запослена у Републичком заводу за заштиту споменика културе, успешно се бавила и педагошким радом; рано опредељење за истраживачки рад резултирало је низом од око 80 студија из области српске средњовековне и поствизантијске баштине и монографијама: Манастир Пустиња (2002), Манастир Свети Никола Дабарски (2009) и Црква Светог Николе у Никољцу (2014); редовно учествује на домаћим и међународним научним скуповима; као координатор за Србију ангажована је на међународном научном пројекту о путевима балканских зографа 16. и 17. века.

Povlen 1

1. Povlen 1 – Kuća za odmor Pejović na Povlenu (2000-04)

Povlen 2

2. Povlen 2 -  Kuća za odmor Pejović na Povlenu (2000-04)

Turija

3. Turija – Lovački hotel “Hunting Lodge” u Turiji (2008-09)

Uvac

4. Uvac – Projekat monaške kuće, Manastir Uvac (1997)

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina