Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Druga internacionalna akademska konferencija Mesta i Tehnologije

Places and Technologies 2015: Keeping up with technologies to make healthy places

18. i 19. jun 2015. godine, Nova Gorica, Slovenija

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Ljubljani – Arhitektonski fakultet, Profesionalno udruženje Urbana Laboratorija i Opšta Bolnica „Dr Franc Derganc“ Vas pozivaju da učestvujete na Drugoj Međunarodnoj Akademskoj Konferenciji „Mesta i Tehnologije 2015“ koja se bavi temom „U korak sa tehnologijama do zdravih mesta“ – Keeping up with technologies to make heathy places – koja će se održati u Novoj Gorici, Slovenija, 18. i 19. juna 2015. godine.

Cilj konferencije obuhvata prezentaciju i identifikaciju novih saznanja u domenu visokih tehnologija, a koje mogu učestvovati i koje se primenjuju u stvaranju zdravih gradova. Diskusija će se razvijati oko aktuelnih izazova okruženja, urbanog i društvenog, kao i etičkih aspekata, a unutar stateškog okvira koji je definisan pojmom zdravog grada. Navedeni cilj ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa problematici i utvrđivanju i uspostavljanju međusobnih veza između pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvenih promena. S obzirom na navedeno, program konferencije i istraživanja biće bazirana na nekoliko akademskih disciplina: tehničko-tehnološke nauke, medicinske nauke i društveno-humanističke nauke.

Osnovni zadaci konferencije su formirani u nameri da se odgovori na aktuelna pitanja i probleme koji se odnose na

budućnost društva i naseljenih mesta,

dizajn zdravih mesta, objekata i infrastrukture u skladu sa novim i budućim potrebama stanovništva,

unapređenje institucija i sistema regulative kao podrške stvaranja zdravog i kvalitetnog okruženja za život i

stvaranje povoljnih razvojnih uslova za inovacije i poslovanje, a u cilju dostizanja odgovarajućeg kvaliteta života.

Imajući u vidu navedene ciljeve i zadatke, teži se istraživanju i sa kritičke pozicije, utvrđivanju značaja i uloge tehnologija u dizajnu i stvaranju zdravih mesta kroz:

urbanističko-arhitektonski aspekt,

medicinski aspekt,

tehnološki aspekt,

aspekt uprave i

društveni aspekt.

 

Uvodna predavanja

Dr Ružica Božović Stamenović
University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia and National University of Singapore, Singapore

Dr Cor Wagenaar
Delft University of Technology, Delft, The Nederlands 

Dr Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusófona, Lisbon, Portugal

Dr Ilka Čerpes
University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia

Info

Sve informacije o konferenciji, temama, pozivu za učešće i registraciji, dostupne su na zvaničnom vebsajtu konferencije:  

www.placesandtechnologies2015.org

Pored toga, informacije možete pratiti i na

Facebook stranici: https://www.facebook.com/PTConference

Twitter stranici: https://twitter.com/ConferencePT i

LinkedIn stranici: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies?trk=biz-companies-cym

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina