Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Obaveštenje o rezultatima konkursa za dizajn idejnog rešenja zgrade RTV, Novi Sad

javna nabavka br. JN KZD07/14 – Izrada idejnog rešenje zgrade RTV, Novi Sad

Cilj  konkursa  je  bio  da  se  dobije  što  kvalitetnije  urbanističko -  arhitektonsko rešenje  koje  će  omogućiti  optimalnu   iskorišćenost  raspoloživog  prostora,  efikasnosti  funkcionalnost,  kako  bi  se  obezbedile  sve  pretpostavke  za  kvalitetan  proces proizvodnje,  obrade  i  emitovanja  programa  Radija  i  Televizije,  u   skladu  sa  standardima  i normama za ovu vrstu delatnosti.

Žiri je doneo odluku  o dodeli nagrada prema sledećem redosledu :

Prva nagrada je dodeljena radu  pod šifrom 233139

Autorski tim: Dragoljub Kujović, Riste Dobrijević, Danijela Milojević, Beograd

 

Druga nagrada je dodeljena radu  pod šifrom 547355

Autorski tim:

Autori: Borislav Petrović, Ivan Rašković, Nikola Stojković,

Koautori: Boris Petrović, Predrag Živković

Saradnice: Mirjana Jeremić, Anita Knežić

Koautor i koordinator: Nada Jelić

AGM Beograd

 

Treća nagrada je dodeljena radu  pod šifrom 250527

Autorski tim:  Vesna Florić, Igor Šćepanović,Đorđe Pavkov, Eurogardi, Novi Sad

Žiri je izabrao i dva rada za otkup, a to su :

Rad pod šifrom 050231

Autorski tim:  Dragan Marinčić, Nemanja Radusinović,Aleksandra Marinčić, Novi Sad

Rad pod šifrom 850118

Autorski tim:  Dejan Milanović, Milutin Cerović, Stefan Gašparović, Grozdana Šišović,

Beograd

Katalog.pdf

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina