*
Društvo arhitekata Beograda - Najava DAB-a za redovnu izbornu skupštinu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Najava DAB-a za redovnu izbornu skupštinu

 

 

Поштоване колеге,

 

Позивамо Вас на Редовну изборну Скупштину Друштва архитеката Београда које ће се одржати у среду 11.12.2013.године са почетком у 17,30 часова у просторијама Дома ИТ Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/ III.

Скупштина ће радити као Редовна – Изборна према дневном реду у прилогу овог позива.

У прилогу су предлози за измене и допуне Статута пристигли путем електронске поште до предвиђеног рока (01.12.2013).

Молимо Вас, да као редован члан нашег Друштва, присуствујете и узмете активног учешћа у раду Скупштине.

 

Срдачан поздрав,

 

Управни одбор

Друштва архитеката Београда


У Београду, 05.12.2013.

 

РЕДОВНА ИЗБОРНА

 

СКУПШТИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА БЕОГРАДА

 

  11.12.2013.године, 17.30 часова

 

Сала Дома инжењера и техничара Србије, Београд , улица Кнеза Милоша 7а/III

 

 

 

Отварање Скупштине и предлог дневног реда :

 

Дневни ред:

 

1.      Избор радних тела редовне изборне Скупштине:

-          председништва од 5 чланова,

-          записничара и два оверача,

-          верификационе комисије од 3 члана,

-          изборне комисије од 3 члана.

 

2.      Извештај о раду Друштва архитеката Београда између две Изборне Скупштине ;

3.      Извештај о финансијском пословању;

4.      Дискусија и усвајање извештаја;

5.      Предлози за измене и допуне Статута ДАБ-а (у прилогу);

6.      Дискусија и усвајање измена и допунама Статута;

7.      Предлози кандидата пристигли у прописаном року за: председника, потпредседника, чланова Управног одбора  и Надзорног одбора ДАБ;

8.      Избор председника, потпредседника, чланова Управног одбора и Надзорног одбора ДАБ;

9.      Реч новоизабраног председника Друштва архитеката Београда;

10.  Закључивање рада редовне изборне Скупштине.

 

19,00 часова – коктел

 

У Београду, 05.12.2013.

Управни одбор

Друштва архитеката Београда

 

 

 

 

 


ПРЕДЛОЗИ  ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ДАБ-а

(Интегрални текст Статута ДАБ се налази на интернет страни ДАБ-а )

 

 

Члан  3.

Друштво архитеката Београда делује у складу са одредбама Статута Савеза архитеката Србије, Професионалним кодексом архитеката Србије и другим општим документима Савеза архитеката Србије.

 

Мења се и гласи:

Друштво архитеката Београда делује у складу са одредбама Статута Удружења архитеката Србије, Професионалним кодексом архитеката Србије и другим општим документима Удружења архитеката Србије.

 

Члан  4.

Став 3.

Друштво архитеката Београда је члан Савеза архитеката Србије и колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС.

Мења се и гласи:

Друштво архитеката Београда је члан Удружења архитеката Србије и колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС.

 

 

Члан 13.  

Став 3. алинеје 7. И 8.

 

        именује чланове сталних и повремених Стручних већа као и секретара и чланове стручних служби;   

Мења се у :  

        именује чланове сталних и повремених Радних тела као и секретара и чланове стручних служби;  

 

        именује чланове 5 Стручних већа;

Мења се у :  

        именује чланове Радних тела

 

Такође, следећи ставови се бришу :

 „Управни одбор у свом саставу има пет Стручних већа и то:

  1. Стручно веће за архитектонске урбанистичке конкурсе,
  2. Стручно веће за професионалне агенције ,
  3. Стручно веће за издавачку делатност и и маркетинг Друштва,
  4. Стручно веће за излагачку делатност, међународну сарадњу  и стручне скупове,
  5. Стручно веће за остваривање ауторских права и арбитражу у струци.

Рад Стручних већа и број њихових  чланова се регулише одговарајућим Правилником који доноси Управни одбор.“

 

И замењују се  текстом :

Ради остваривања циљева и задатака, Управни одбор може оснивати своја Радна тела.

Радна тела могу бити стална и повремена.

Управни одбор Друштва може оснивати Радна тела самостално или на захтев Скупштине.

У Радна тела могу се именовати сви чланови Друштва и друга физичка лица која могу допринети  раду тих тела.

Начин рада Радних тела уређује се Пословницима о раду. Пословнике о раду Радних тела, који морају бити у складу са  Статутом, доноси Управни одбор.

Руководиоце радних тела бира Управни одбор.

Мандат руководиоца Радних тела одређује се према задатку за које је основано.

 

Остали ставови члана 13 се задржавају.

 

 

Члан 18.

Друштво оснива професионалне Агенције са циљем деловања у струци. Професионалне Агенције се баве следећим пословима :

        пружање професионалних услуга физичким и правним лицима у области консалтинг услуга, експертиза, архитектонског и урбанистичког пројектовања, планирања простора, надзора, дизајна и осталих делатности у области архитектуре урбанизма и планирања простора;

        сарадња са градском управом у области концептуалних питања развоја града.

Заснивање радног односа у професионалним агенцијама Друштва се остварује у складу са Законом.

 

Додаје се алинеја :

        сарадња са републичким управама и  министарствима.

 

Остали део текста члана 18. се не мења.

 

 

Члан 23.

Став 3. Који гласи :

Друштво архитеката Београда је, преко Савеза архитеката Србије, и члан оних организација са којима Савез архитеката Србије има споразум о сарадњи.

 

Мења се и гласи:

Друштво архитеката Београда је, преко Удружења архитеката Србије, и члан оних организација са којима Удружење архитеката Србије има споразум о сарадњи.

 

Остало део текста члана 23. се не мења.

 

 


 

Поштоване колеге,

 

Управни одбор Друштва архитеката Београда је на својој 79.седници одржаној  06.11.2013.године донео Одлуку да се Редовна изборна Скупштина Друштва архитеката Београда одржи у среду  11.децембра 2013. у Дому инжењера и техничара Србије, улица Кнеза Милоша бр.7a/III,  Београд.

Позив са дневним редом Скупштине биће постављен на сајт Друштва архитеката Београда  05.12. 2013. и биће послат члановима путем електронске поште.

Предлози  за кандидата за  председника и Управни одбор Друштва архитеката Београда, у складу са чланом 12. Статута,  се достављају путем електронске поште секретаријату ДАБ-а (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ) најкасније до 01.12.2013.

Статут Друштва архитеката Београда налази се на нашем сајту, и ваше евентуалне предлоге за измене и допуне (усклађене са Законом о удружењима грађана) можете доставити путем електронске поште секретаријату ДАБ-а ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ) , најкасније до 01.12.2013.

 

С колегијалним поздравом,                                                    

 

за Друштво архитеката Београда

                                                                                                          председник,

                                                                                    ванр.проф.  Иван Рашковић, дипл.инж.арх.,

 

 

У Београду, 06.11.2013.

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina