DruŔtvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza MiloŔa 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Konkurs za Narodni muzej

 

DruÅ”tvo Arhitekata Beograda 

obaveŔtava sve zainteresovane da je na sajtu druŔtva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog reŔenja Narodnog muzeja u Beogradu.

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU

 


 

ObaveÅ”tavamo učesnike Konkursa za rekonstrukciju Narodnog muzeja u Beogradu  i sve članove naÅ”eg DruÅ”tva da će se otvaranje izložbe svih radova i proglaÅ”enje rezultata Konkursa za idejno arhitektonsko konceptualno reÅ”enje i prostorno programsku analizu rekonstrukcije i dogradnje Narodnog muzeja u Beogradu, obaviti u nedelju 28. novembra 2010. godine u 12h u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a.

Izložba će biti otvorena do 12. decembra 2010. godine.

DruŔtvo arhitekata Beograda

 


 

Narodni muzej u Beogradu DruÅ”tvo arhitekata Beograda

 

Objavljuju rezultate

opÅ”teg javnog anonimnog  dvostepenog i otvorenog konkursa za izradu idejno arhitektonsko konceptualnog reÅ”enja i prostorno programsku analizu rekonstrukcije i dogradnje Narodnog muzeja u Beogradu

 

Na prvi stepen konkursa je stiglo 62 rada.

 

U drugi stepen konkursa Žiri je izabrao 5 radova i to:

 

Autorska Ŕifra 31807

Autori: Marija Krsmanović, Milica Olujić,  Milena Kordić

 

Autorska Ŕifra 10000

Projekat je urađen u okviru preduzeća ARCHTIC d.o.o.

 

Autor- Zoran Radojičić, dipl.ing.arh

Projektant- Boris Vuković, dipl.ing.arh.,Saradnik- Aleksandar Kostić, dipl.ing.arh.

Konsultant za TT instalacije- Radoslav Galić, dipl.ing. maÅ”.,Konsultant za konstrukciju:

Milan Radojičić, dipl.ing.arh.

 

Autorska Ŕifra 11011

Autori: Zorica Savičić, dipl.ing. arh.,Zoran Dmitrović, dipl.ing.arh.,Vladimir Anđelković, dipl.ing.arh., Dijana Adžemović Anđelković, dipl.ing.arh.,Aleksandar Bogojević, dipl.ing.arh.

 

Autorska Ŕifra 88000

Rad je urađen u okviru ā€œRe:a.c.t.ā€

 

Autori: Grozdana Å iÅ”ović i Dejan Milanović

Autorska Ŕifra 18101

 

Autor: Vladimir Lojanica, d.i.a.

Saradnja na projektu: Sonja PeÅ”terac, d.i.a.,Marija Ćorluka- Mijović, d.i.a.,Vladimir Cvejić, d.i.a.

Nikola Ilić, d.i.a.,Marija Konstandinidis, d.i.a.

Rad je urađen u okviru ā€œMaÅ”inoprojekt KOPRINGā€, a.d.

 

Radovi koji su dobili priznanje Žirija:

 

Autorska Ŕifra 01110

Dragan Marinčić, dipl.ing.arh.- vođa autorskog tima; Aleksandra Marinčić,dipl.ing.arh.

Andrea TamaÅ”, dipl.ing.arh.,Vladimir GarboÅ”, arh.

 

Autorska Ŕifra 40436

Autori: Prof. arh. Zoran Bulajić, d.i.a. Katarina Bosnić; Saradnik- B.Arch. Stevan Sapundžić,Konsultant- dipl.ing. Vanja Pricker

 

Autorska Ŕifra 21010

Autori: SADAR + VUGA D.O.O.,Jurij Sadar, univ.dipl.ing.arh., BoÅ”tjan Vuga, univ.dipl.ing.arh. Grad Dip (AA), Janko Radojević, d.i.a, M.Eng., Milena Zindović, d.i.a.,M.Arch, Jonathan PodborÅ”ek, BA Arch; Glavni arhitekti: Jurij Sadar, BoÅ”tjan Vuga

 

Autorska Ŕifra 61209

Autor- Lambra lab; Vladimir Jovanović, dipl.ing.arh.

 

Autorska Ŕifra 12355

Autorski tim:DuÅ”an Stojanović, dipl.ing.arh.,Dunja Predić, dipl.ing.arh.,Marko Vuković, March,Pavle Stamenović, dipl.ing.arh.

 

 


 

 

U drugi stepen konkursa Žiri je prvu nagradu dodelio radu sa autorskom Å”ifrom 18101

 

Autor: Vladimir Lojanica, d.i.a.

Saradnja na projektu: Sonja PeÅ”terac, d.i.a., Marija Ćorluka- Mijović, d.i.a., Vladimir Cvejić, d.i.a., Nikola Ilić, d.i.a, Marija Konstandinidis, d.i.a.

Rad je urađen u okviru ā€œMaÅ”inoprojekt KOPRINGā€, a.d.

 

Radovi iz drugog stepena sa Ŕifrom 31807; 10000; 11011 i 88000 osvojili su ravnopravni drugi plasman.

 

Izložba konkursnih radova je otvorena od 28.11.2010. do 12.12.2010. godine u Atrijumu Narodnog muzeja, Trg Republike 1a, svakog dana od 10:00-17:00 časova.

Diskusija 11.12. 2010. godine (subota) u 12:00 časova.

 

logo
DruŔtvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza MiloŔa 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina